Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 27/4/2013
E-mail     Bản in

DỰ THẢO QUY ƯỚC CỦA BAN LIÊN LẠC LƯU TỘC VIỆT NAM
(LUUTOC.VN) - Giới thiệu Dự thảo Quy ước của Ban Liên lạc Lưu Tộc - Việt Nam Nhiệm kỳ 2013 - 2014 đã được báo cáo trong hội nghị Họp mặt Lưu Tộc - Việt Nam ngày 19/4/2013 tại Lưu Xá nhân Ngày giỗ 955 năm Thái úy Lưu Khánh Đàm, để thành viên các dòng họ Lưu - Việt Nam toàn quốc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o-------------

QUY ƯỚC
BAN LIÊN LẠC LƯU TỘC VIỆT NAM

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, MỤC ĐÍCH
 
Điều 1: Chức năng và mục đích:

Ban Liên lạc Lưu Tộc Việt Nam (BLL LTVN) là tổ chức đại diện cho cộng đồng người Việt Nam mang họ Lưu, có chức năng chỉ đạo các hoạt động của dòng họ Lưu Việt Nam hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, đoàn kết phấn đấu phát triển, góp phần tích cực vào xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, phát triển và văn minh trong khuôn khổ quy định của pháp luật Nhà nước, thuần phong mỹ tục, tập quán của dân tộc. Cùng với các tổ chức đại diện dòng họ của các địa phương, BLL LTVN có nhiệm vụ định hướng và hướng dẫn các đồng tộc nhằm:

1- Kết nối các dòng họ Lưu ở mọi miền Tổ quốc, tạo điều kiện cho bà con được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui, thông tin với nhau. Từ đó các chi họ Lưu có thể chắp nối, đối chiếu gia phả và các căn cứ lịch sử, thực tế… để cố gắng tìm được nguồn gốc các chi dòng họ của mình, tiến tới biên soạn được Phả hệ Lưu tộc Việt Nam.

2- Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau phấn đấu thành đạt trong sự nghiệp, trong lao động và cuộc sống. Từ đó, động viên nhau cùng phát triển, tham gia các hoạt động khuyến đức, khuyến tài, tổ chức bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dòng họ Lưu Việt Nam. 

3- Thống kê được các danh nhân, anh hùng, những điển hình xuất chúng và các truyền thống tốt đẹp để con cháu Lưu Tộc học tập noi theo và làm tốt nhiệm vụ với Đất nước, với họ tộc và gia đình để báo đáp công ơn Tổ tiên.

 
CHƯƠNG II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 
Điều 2: Tổ chức 

BLL LTVN nhiệm kỳ I có có từ 50-70 thành viên, gồm Trưởng ban, các phó ban và các thành viên (là những đồng tộc tích cực, thạo việc và các đại diện các dòng họ lớn của các địa phương).

Các dòng họ tại các địa phương thành lập tổ chức đại diện theo ba cấp miền, tỉnh, khu vực, xã và hoặc các làng cổ xưa, thôn v.v.  

-            Trụ sở BLL LTVN: Trước mắt đặt tại số nhà 42 Lê Quang Đạo, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
-            Điện thoại liên lạc:                           Fax:
-            Tài khoản:
-            Email:   banlienlac@luutoc.vn         Website: luutoc.vn

Ban Thường trực BLL LTVN, là bộ phận tổ chức thực hiện mọi kế hoạch do BLL LTVN đề ra, gồm có Trưởng ban, các phó ban, tổng thư ký và một số thành viên tích cực có nhiệt tình, tự nguyện, có thời gian và năng lực tự chủ đóng góp công sức cho dòng họ; tổng số gồm 7 - 9 thành viên.

Ban Cố vấn sẽ do BLL LTVN thống nhất lựa chọn, là những bậc cao niên, lão thành, có uy tín cao trong xã hội và trong cộng đồng Lưu Tộc, do lý do sức khỏe hoặc eo hẹp về thời gian nên không tham gia BLL được. Ban Cố vấn là Biểu tượng tinh thần và đưa ra những ý kiến cố vấn về những vấn đề quan trọng của BLL LTVN.

Điều 3:  Hoạt động của BLL LTVN:

BLL LTVN lần đầu có nhiệm kỳ I hai năm (2013 – 2014), tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

1. Thống kê danh sách toàn bộ Họ Lưu toàn quốc Việt Nam.
2.  Kết nối các dòng họ Lưu của các địa phương; Sưu tầm và đối chiếu các gia phả, các tư liệu của các dòng họ Lưu còn lưu giữ được.
3.  Tham dự các Lễ hội tại các địa phương liên quan đến các danh nhân văn hóa - lịch sử của họ Lưu và thăm viếng các dòng họ Lưu lớn tại Việt Nam.
4.  Khuyến học, khuyến tài đặc biệt con cháu họ Lưu và hỗ trợ các trường hợp con cháu họ Lưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.
Đặc biệt là trực tiếp phối hợp với Viện Sử học và Viện Hán - Nôm tổ chức các đề tài nghiên cứu và hội thảo về Họ Lưu Việt nam, dự kiến vào cuối năm 2014 tại Hà Nội.  
 
CHƯƠNG III
 
TÀI CHÍNH:
 
Điều 4-  Nguồn thu:

Nhiệm kỳ đầu tiên, nguồn tài chính chủ yếu dựa trên hai nguồn chính:
1. Tự nguyện hỗ trợ, đóng góp của các dòng họ của các địa phương.
2. Tài trợ của các cá nhân và doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt trong dòng họ Lưu toàn quốc.

Điều 5-  Nguyên tắc thu chi:

Quản lý quỹ của BLL LTVN sẽ tuân thủ theo quy định của Nhà nước về tài chính. Quỹ sẽ được gửi tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại có uy tín.Các khoản thu chi sẽ có chứng từ đầy đủ, có chữ ký ít nhất của ba người là thủ quỹ, Tổng thư ký và phê duyệt của Trưởng ban hoặc người do Trưởng ban ủy quyền. Hệ thống sổ sách về tài chính sẽ tuân thủ theo quy định của Nhà nước. 
 
CHƯƠNG IV
 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 8: Khen thưởng:

Các đơn vị, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong các hoạt động của dòng họ sẽ được BLL LTVN biểu dương và khen thưởng vào cuối nhiệm kỳ. Những hoạt động chưa phù hợp với Quy ước của Lưu Tộc Việt Nam sẽ được BLL LTVN loại trừ. 

Những đồng tộc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc được Nhà nước công nhận sẽ được Lưu Tộc Việt Nam vinh danh kịp thời.


 

 
 
BAN LIÊN LẠC LƯU TỘC VIỆT NAM


Ý kiến - Nhận định
Ý kiến
Liên hệ: Bắc mê- hà giang - -912104*** - luucuonghuong@gmail.com
Đề nghị nên thành lập Ban Liên lạc Lưu Tộc VN ở các tỉnh xa trung tâm Hà Nội, để thực hiện tốt các điều khoản của BLL đã dự thảo.
lưu bá cường
Tham gia dòng họ
Liên hệ: 56 An Dương Vương F2 Đà Lạt - -919815*** - luuvietnguyen1976dalat@gmai.com.vn
Xin chào Ban Liên lạc Lưu Tộc VN, tôi hiện đang ở Đà Lạt hôm nay vô tình tôi tìm về gia phả dòng họ Lưu thì tôi có thấy gia phả dòng họ thật nhưng vẫn thiếu sót nhiều, tôi rất mong Họ Lưu thành lập Hội đồng Họ Lưu Việt Nam để chúng ta kết nối dòng Họ Lưu VN toàn quốc và ngoài nước ngày càng gần gũi nhau hơn, nếu được như vậy mới là thượng sách.
Lưu Viết Nguyên
Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)