Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 10/9/2019
E-mail     Bản in

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ TRÙ BỊ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VÙNG TAM VUƠNG
(LUUTOC.VN) - "Tam Vuơng" là một vùng gồm: tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên (Vĩnh Phúc), một số huyện ở Bắc Sông Hồng của Hà Nội (Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh...). Đây là Vùng liên quan đến văn hoá Vua Hùng của 3 Vuơng là: Hùng Vuơng, An Duơng Vuơng và Trưng Nữ Vuơng. Nhiều Nhà sử học cho là các Vuơng này có liên quan hoặc là Hậu duệ của Vua Hùng.

Tại Vùng này có rất nhiều các Chi họ Lưu, một số Chi họ có Nhà thờ họ rất đẹp, số lượng các "Đinh" rất lớn...và có mối quan hệ giao lưu với nhau khá chặt chẽ và lâu đời. Có thể cùng nền Văn hoá hoặc Hậu duệ của các Cao Tổ Lưu Tộc Việt Nam.

Thời gian qua, các Chi họ trong "Vùng Tam Vuơng" đã có sự Kết nối chặt chẽ, các buổi Giỗ, Chạp đều đến dự cùng nhau... Nhu cầu kết nối giao lưu được Hội đồng Lưu Tộc Việt Nam và các Chi họ bàn bạc cùng thống nhất hình thành Tổ chức Lưu Tộc của Vùng để tạo điều kiện tăng cường kết nối bà con Lưu Tộc lại với nhau được chặt chẽ, sâu rộng hơn nhằm cùng "Huớng về cội nguồn - Báo hiếu Tổ tiên; Chung tay hợp tác - Kiến tạo tương lai". Đồng thời là đầu mối của Vùng để kết nối với Bà con Lưu Tộc ở các Vùng - Miền và địa phương khác trong cả nước.

XIN NÓI RÕ: HĐLT CÁC VÙNG MIỀN VÀ ĐỊA PHUƠNG LÀ MỘT ĐẦU MỐI GIAO LƯU CỦA BÀ CON HỌ LƯU. CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NUỚC. ĐỂ TRÁNH MỘT SỐ CÁ NHÂN LỢI DỤNG PHÁT NGÔN KHÔNG CHUẨN, CỐ TÌNH XIÊN XỎ LÀ CÓ HỘI ĐỒNG MỚI CÓ HỌ LƯU GÂY MẤT ĐOÀN KẾT TRONG CỘNG ĐỒNG.

Ông Lưu Văn Hải - Trưởng ban Khánh tiết của Chi họ Lưu ở Thạch Đà, Mê Linh,TP.Hà Nội được các Chi họ cử làm Trưởng ban trù bị về việc thành lập HĐLT Vùng Tam Vuơng, đã ký Giấy mời Đại diện các Chi họ Lưu và Bà con Lưu Tộc Vùng Tam Vuơng tham dự cuộc họp trao đổi về nội dung trên.

Trân trọng kính mời Đại diện các Chi họ Lưu và Bà con Lưu Tộc Vùng Tam Vuơng đến dự đông đủ để đóng góp ý kiến cho sự kiện quan trọng nêu trên.

Thời gian và địa chỉ có ghi cụ thể trên Giấy mời./.

TM.HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM

Phó Chủ tịch Thường trực

Lưu Tất Thắng

 


 


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)