Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 18/5/2018
E-mail     Bản in

THƯ NGÕ CỦA HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM NGÀY 16/5/2018
(LUUTOC.VN) - Hội đồng Lưu Tộc Việt Nam ngày 16/5/2018 đã ra Thư ngõ gửi bà con Họ Lưu lưu ý và cảnh báo về các trang Website và FB của một vài cá nhân đã đương nhiên mạo danh Lưu Tộc VN, cố tình lập ra các trang thông tin điện tử ấy đã đi ngược lại chủ trương truyền thống sự thống nhất và đoàn kết của Lưu Tộc VN.

HĐ LTVN