Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 12/7/2017
E-mail     Bản in

Biên bản Họp Thường trực Ban Liên lạc Lưu Tộc Việt Nam
(LUUTOC.VN) - Ngày 22/6/2017 Thường trực Ban Liên lạc Lưu Tộc Việt Nam đã họp tại Hà Nội.
BAN LIÊN LẠC
LƯU TỘC VIỆT NAM
------*(/)*-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do– Hạnh phúc
----*)0(*-----
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC 
BAN LIÊN LẠC LƯU TỘC VIỆT NAM 
 

I) Thành phần: Các thành viên Ban Liên lạc LTVN có mặt tại Hà Nội, gồm:
 1. Ông Lưu Minh Hiệu                Trưởng Ban BLL - Chủ tọa
 2. Ông Lưu Văn Thành               Phó Ban Thường trực BLL
 3. Ông Lưu Thiên An                            Phó Ban BLL –TTK
 4. Ông Lưu Tất Thắng                 Phó Ban BLL – Trưởng Ban KNLTVN
 5. Ông Lưu Vĩnh Phúc                 Phó Ban BLL – phụ trách tài chính, kinh tế
 6. Ông Lưu Quang Tường            Ủy viên BLL - phụ trách bản đồ LTVN
Các ông Lưu Thành (Phó Ban BLL), Ông Lưu Vinh (Phó Ban BLL), Ông Lưu Quang Vĩnh (Phó Ban BLL) và Ông Lưu Xuân Hà (Ủy viên BLL) do đang công tác xa Hà Nội, đã nhận lời, nhưng không về kịp dự được.
Khách mời tham dự: Ông Lưu Hải Minh và Ông Lưu Chí Nghiệp.
II) Nội dung:
 1. Dự án tôn tạo và tu bổ đình Đại Từ, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên.
 2. Tình hình hoạt động của Ban Kết nối LTVN.
III) Trao đổi và kết luận:
 1. Dự án tôn tạo đình Đại Từ:   - Ông Lưu Văn Thành báo cáo
Đình Đại Từ là nơi duy nhất chỉ tôn thờ Thái sư Lưu Cơ (940 -1013) là Thành hoàng làng với bài vị là Tuy Lộc Đại Vương. Cao tổ Lưu Cơ là quan đầu triều của Nhà Đinh, cai quản Giao Châu/thành Đại La (An Nam Đô hộ phủ) qua ba triều đại: nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý. Đình trước đây to nhất vùng, nhưng trong kháng chiến bị quân Pháp bị đốt phá hoàn toàn. 1993 được nhân dân Đại Từ đã tôn tạo xây lại, tuy sơ sài, nhưng đồ thờ khá đầy đủ, năm 2010 đã được xếp hạng Di tích cấp tỉnh. Tình trạng hiện nay đình xuống cấp trầm trọng, sàn nhà  gồ ghề, gạch vỡ, tường nứt, vết trát bị bong lở ra… Do vậy, đình đã được UBND tỉnh Hưng Yên đồng ý cho tôn tạo và tu bổ từ năm 2012 theo quy hoạch bố trí mặt bằng có từ cổ xưa trong khuôn viên 10.000m2. Địa phương mong muốn LTVN hỗ trợ và giúp đỡ cùng triển khai tôn tạo đình. Hiện tại Ông Lưu Vĩnh Phúc đã xin công đức 120 triệu đồng cho kè hồ bán nguyệt trước đình.
Cuộc họp thống nhất:
 • Thống nhất hỗ trợ Ban QLDT và nhân dân địa phương tôn tạo đình. Nguyên tắc là địa phương làm chủ đầu tư. LTVN chỉ hỗ trợ hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết với các cấp chính quyền và huy động công đức từ các doanh nghiệp, doanh nhân họ Lưu và của các dòng họ Lưu trong và ngoài nước để công đức một phần kinh phí cho tôn tạo đình.
 • Thành lập Tổ công tác sang phối hợp và giúp địa phương, gồm:
 1. Ông Lưu Văn Thành               Tổ trưởng
 2. Ông Lưu Tất Thắng                 Tổ phó
 3. Ông Lưu Vĩnh Phúc                 Tổ phó
 4. Ông Lưu Thiên An                  Thành viên (hỗ trợ về KT và MT)
 5. Ông Lưu Thành (Mỹ Đinh)     Thành viên
 6. Ông Lưu Quang Bình             Thành viên
 7. Ông Lưu Danh                        Thành viên 
 8. Ông Lưu Quang Vĩnh             Thành viên
 9. Ông Lưu Hải Minh                  Thành viên
 10. Ông Lưu Chí Nghiệp               Thành viên
 • Tổ công tác là đầu mối thay mặt BLL LTVN liên hệ với địa phương (xã Đại Đồng và thôn Đại Từ) để phối hợp triển khai công việc tôn tạo đình Đại Từ.
 
Ông Lưu Hải Minh xin công đức 1 đôi nửa ống Thạch anh tím kết tinh tự nhiên, nhập từ Braxil, giá gốc là 200 triệu đồng. Phương án công đức sẽ được Ông Minh sẽ cân nhắc lựa chọn phù hợp.
 1. Hoạt động của Ban Kết nối Lưu Tộc Việt Nam:   - Ông Lưu Tất Thắng báo cáo
Ban Kết nối LTVN đã thành lập và ra mắt từ ngày 8/1/2017 tại sân Vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia gần 700 người. Trước đó, các ông Thắng, ông Thành (MĐ) và ông Thanh đã đến báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của ông Hiệu -Trưởng BLL LTVN với tinh thần là BKN là một bộ phận không tách rời của BLL, nhưng hoạt động độc lập, thời gian thử nghiệm là ba năm. Mục tiêu của BKN là kết nối Lưu Tộc - kiến tạo tương lai - Tìm lại cội nguồn Tổ tiên, dòng họ Lưu Việt Nam. Ông Hiệu đã đồng ý với tinh thần ủng hộ để hoạt động của Lưu Tộc VN được “bung ra”, rồi sẽ rút kinh nghiệm và chỉ đạo uốn nắn sau. Qua 6 tháng hoạt động, BKN đã kết nối được 13.000 đồng tộc (theo thống kê trên Facebook), mở rộng xuống một số tỉnh và khu vực; đã thành lập được 9 CLB để kết nối và hỗ trợ các đồng tộc họ Lưu trong công việc và cuộc sống.
Cuộc họp thống nhất:
 • BLL LTVN đánh giá cao hoạt động của LTKN trong thời gian vừa qua. Hoạt động rất năng động, tự chủ và dám chịu trách nhiệm, giúp bà con Lưu tộc được nhiều việc. BKN thực sự là một bộ phận của BLL LTVN (báo cáo chi tiết đã được BKN đăng tải trên trang Facebook “KNLTVN”.
 • BLL khảng định BKN là một bộ phận cảu BLL LTVN. BLL ủng hộ hoạt động này với tinh thần làm cho khối đoàn kết LTVN bền vững và củng cố lòng tin của đồng tộc vào khối thống nhất của cộng đồng LTVN.
 • BKN LTVN hoạt động theo Quy ước của BLL LTVN, ban hành ngày 4/8/2014. Hãy phát huy hơn nữa để hoạt động của LTVN sôi động và đến nhiều họ tộc của các địa phương.
 • Lưu Tộc các địa phương tổ chức cúng lễ Tổ tiên, BLL và BKN Lưu Tộc Việt Nam cùng thống nhất có tiếng nói chung khi về chiêm bái...
 • BKN thường xuyên thông tin cho BLL và bố trí để các thành viên BLL tham dự các sự kiện lớn.
 
 1. Các vấn đề khác:
 • Tháng 3 năm 2018 (ÂL) sẽ kỷ niệm 960 năm ngày mất của Thái úy Lưu Khánh Đàm, đồng thời cũng là kỷ niệm 5 năm thành lập BLL LTVN, kết thúc  nhiệm kì đầu tiên, do vậy các hoạt động của LTVN sẽ hướng về Đại hội LTVN toàn quốc.
 • Thông báo này sẽ đăng tải trên Website LUUTOC.VN và Facebook Kết nối Lưu tộc Việt Nam và lưu tại Ban Thư ký BLL LTVN.    
BAN LIÊN LẠC
LƯU TỘC VIỆT NAM
TK Lưu Thiên An


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)