Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. ĐỀN THỜ;TỪ ĐƯỜNG; LĂNG MỘ .
Đăng ngày 13/11/2012
E-mail     Bản in

Đền thờ Nhị vị Đại vương LƯU KHÁNH ĐÀM và LƯU KHÁNH ĐIỀU
Giới thiệu Đền thờ Nhị vị Đại vương LƯU KHÁNH ĐÀM và LƯU KHÁNH ĐIỀU tại làng Lưu Xá, xã Tân Canh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Đền thờ Nhị vị Lưu Đại Vương  : LƯU KHÁNH ĐÀM và LƯU KHÁNH ĐIỀU
(làng Lưu Xá, xã  Tân Canh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình)Cổng đền với cây Sanh hàng trăm năm tuổi.
Theo BLL LƯU TỘC