Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. ĐỀN THỜ;TỪ ĐƯỜNG; LĂNG MỘ .
Đăng ngày 14/09/2023
E-mail     Bản in

Di tích quốc gia ở Thái Bình xuống cấp, bãi đất trống thả trâu bò
Thái Bình - Qua thời gian, Di tích lịch sử Văn hoá quốc gia đền Lưu Xá (xã Canh Tân, huyện Hưng Hà) rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng cần được sửa chữa.

Đền Lưu Xá ở

HÀ VI