Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. NGỌC PHẢ; TỘC PHẢ; PHẢ ĐỒ .
Đăng ngày 6/11/2012
E-mail     Bản in

Tiêu chí xây dựng Dòng họ văn hóa
Tiêu chí xây dựng dòng họ văn hóa là điểm mà người dựng gia phả và tộc viên các họ căn cứ vào đó thực hiện cho đúng. Chúng ta quan niệm: gia đình VN là những gia đình hữu cơ, kết cấu với nhau trong từng dòng họ cụ thể. Xây dựng gia đình văn hóa, không tách rời với việc xây dựng dòng họ văn hóa.
Đây là mhiệm vụ thiêng liêng, sâu sắc, bền lâu, phải được thực hiện bằng một “đại chương trình qui mô”, với các nội dung đúng đắn, phù hợp, khái quát nếp sống, tập tục tốt đẹp và hướng tới chân lý sáng đẹp.
 
Chúng ta có một hệ thống giá trị tinh thần và truyền thống VN, được GS- NGND Trần Văn Giàu đút kết: Yêu nước - Cần cù - Lạc quan - Anh hùng - Sáng tạo - Thương người - Ví nghĩa. Xây dựng dòng họ văn hóa nhằm tới mục tiêu giá trị đó.
 
Các tiêu chí xây dựng dòng họ văn hóa gồm:
 
- Đoàn kết họ tộc gắn với đoàn kết dân tộc.
- Thực hiện gia phong, gia đạo, gia lễ, gia quy gắn liền với việc tạo phúc đức, xây dựng lòng hiếu thảo cho con cái.
- Thực hiện quan - hôn - tang - tế chu đáo, nghiêm trang; dựng gia phả, xây từ đường và chăm lo mồ mả tổ tiên nghiêm túc.
- Khuyến học, khuyến nghiệp, khuyến tài sôi nổi.
- Ân cần lo việc nghĩa.
- Thượng tôn pháp luật mẫu mực.
- Đoàn kết họ tộc - đoàn kết dân tộc.
 
Theo Võ Ngọc An Giám đốc TT NC&THGP TP.HCM


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)