Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 7/1/2013
E-mail     Bản in

Nhà thơ LƯU THẾ QUYỀN
Nhà thơ LƯU THẾ QUYỀN Sinh ngày : 20/2/1982 Địa chỉ : Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Điện thọai : 0979 088 504
Hội viên(chuyên ngành Thơ) Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc.
* Tác phẩm đã xuất bản:
- Khúc quê hương(Tập thơ)- NXB Hội Nhà văn- 2010
* Tác phẩm góp trong các tuyển tập:
- Lục bát dự thi(Tập thơ)- NXB Hội Nhà văn- 2002
- Gương trái chiều(Tập thơ)-Sở Văn hóa Thông tin Vĩnh Phúc -2003
- Lộc phát Tân Mão(Tập thơ)-NXB Công An ND - 2011
- Vẫn mãi màu xanh áo lính(tập thơ)-NXB Hội Nhà văn - 2012
- Lộc phát Nhâm Thìn (Tập thơ)-NXB Công An ND - 2012
- Thao thức đất làng (Tập thơ)-NXB Hội Nhà văn - 2012
- Những ước mơ xanh (Tập thơ) - NXB Văn hóa Thông tin- 2012 
* Chung khảo cuộc thi thơ lục bát Báo Văn nghệ Trẻ- 2002
* Đã có nhiều bài thơ đăng và phát trên các báo, tạp chí, đài... trung ương và địa phương.


http://luuthequyen.blogtiengviet.net/


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)