Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 31/8/2020
E-mail     Bản in

SỰ LAN TOẢ, PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH CỦA LƯU TỘC VIỆT NAM
(LUUTOC.VN) - Đáp ứng sự mong đợi của Bà con Lưu Tộc tỉnh Phú Yên; Sau 2 năm xúc tiến, từ việc kết nối các Chi Họ Lưu trong địa bàn tỉnh, soạn thảo Quy chế, chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất... Ngày 29/8/2019 (29/7 Kỷ Hợi) Hội đồng Lưu tộc tỉnh Phú Yên được thành lập, chính thức ra mắt và hoà nhập chung với Hội đồng Lưu Tộc Việt Nam, sẽ hoạt động đồng bộ với Lưu Tộc cả nước. HĐLT Phú Yên khẳng định:
 
1. Ngày thành lập: 29/8/2019.
2. Cờ thần và Logo: Sử dụng Cờ thần của Lưu Tộc Việt Nam.
3. Con dấu: HĐLT Phú Yên có con dấu riêng.
4. Văn phòng HĐLT Phú Yên: Đặt tại ............, Đông Hòa, Phú Yên.
5. Hệ thống truyền thông của HĐLT Phú Yên: Website - dùng chung với website của HĐLTVN: www.luutoc.vn; có Facebook, Email riêng, do HĐLT Phú Yên quản trị.
6. Ngày Giỗ Tổ hiện tại là những ngày huý trọng ba Cao Tổ họ Lưu là khai quốc công thần tiêu biểu, Đó là:
a) Thái sư Lưu Cơ: Giỗ ngày 24 tháng Chạp, được thờ tại đình làng Đại Từ, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên;
b) Thái úy Lưu Khánh Đàm: Giỗ ngày 10 tháng Ba, được thờ tại đền Lưu Xá, xã Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình;
c) Tể tướng Lưu Nhân Chú: Giỗ ngày Rằm tháng Hai, được thờ tại đền Lưu Nhân Chú, Khu di tích Núi Văn - Núi Võ, xã Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên.
7. Nhiệm kỳ hoạt động của HĐLT Phú Yên là 5 năm; Nhiệm kỳ I tính từ ngày 29 tháng 8 năm 2019 cho đến khi đại hội lần tiếp theo vào năm 2023.
8. Tổ chức HĐLT Phú Yên gồm:
a) Hội đồng Lưu Tộc Phú Yên
b) Các chi tộc họ Lưu trực thuộc Hội đồng Lưu Tộc tỉnh Phú Yên.
c. Bộ máy hoạt động của HĐLT Phú Yên:
- Hội đồng gồm 13 người:
+) Chủ tịch là Ông Lưu Tấn Thải: Phụ trách chung, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng, thay mặt Hội đồng ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan của Hội đồng;
+) 4 Phó Chủ tịch và 8 UVHĐ phụ trách công việc do Chủ tịch phân công; chủ trì các cuộc họp của Hội đồng khi được Chủ tịch uỷ quyền.
+) Hội đồng Trưởng lão và Cố vấn: 5 thành viên.
9. Hoạt động của HĐLT Phú Yên:
- Các Chi tộc họ Lưu tỉnh Phú Yên tự nguyện tham gia hoạt động của HĐLTPY; Khi Giỗ Tổ hoặc có sự kiện quan trọng nhất của chi tộc trong năm thì mời các chi tộc học Lưu trong tỉnh về dự cùng chia vui.
- Hội đồng phổ biến và tổ chức để bà con họ Lưu các Chi tộc tham gia các hoạt động của Hội đồng Lưu Tộc Phú Yên nói riêng và Hội đồng Lưu Tộc Việt Nam nói chung, nhất là báo hiếu các Cao Tổ họ Lưu tiêu biểu.
10. Về dự ngày lễ ra mắt HĐLT Phú Yên có:
- Đoàn HĐLT VN, bao gồm một số PCT, UVHĐ do Tiến sỹ Chủ tịch Lưu Văn Thành làm Trưởng đoàn.
- Đoàn HĐLT Thừa Thiên - Huế, HĐLT Nghệ Tĩnh, đoàn đại diện các chi tộc tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, các tỉnh thành: Thanh-Nghệ -Tĩnh, TP Đà Nẵng, TP HCM, Bình Dương, Khánh Hoà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, các tỉnh khu vực Tây Nguyên...
Đây thật sự là ngày Hội của tất cả bà con họ Lưu của tỉnh Phú Yên nói riêng và của Cả nước nói chung. Tất cả chúng ta đồng tâm, đồng lòng “Báo hiếu Tổ Tiên và Kiến tạo Tương lai”.
Lưu ý: Kích vào đường dẫn để xem thêm nhiều hình ảnh tường thuật sự kiện > https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2428683714030826&id=100006676628772
LƯU THẢI