Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 15/2/2013
E-mail     Bản in

TS LƯU ĐỨC BÌNH
Giới thiệu Tiến sỹ LƯU ĐỨC BÌNH với các công trình khoa học và các bài báo đã đăng về chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy.

TS LƯU ĐỨC BÌNH

Họ và tên:  Lưu Đức Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/00/1980
Nơi sinh:  Thành phố Đà Nẵng
Quê quán  Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác:  Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị:  Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN:  Cơ khí chế tạo máy
Lĩnh vực NC:  Ứng dụng tin học mô phỏng quá trình cắt gọt kim loại; Đo lường các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm; Công nghệ chế tạo máy; Gia công tia lửa điện
Ngoại ngữ:  Anh
Địa chỉ liên hệ:  Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại:  05112464768; Mobile: 0914015014
Email:  ldbdhbk@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  Giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2003 đến nay).
 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Tối ưu hoá độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện.Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Mã số: Đ2011-02-01. Năm: 2011. (26/04/2011)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo môđun điều khiển máy cắt dây tia lửa điện. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Dương Quốc Bảo
Trần Ngọc Hải. Mã số: SDH08-NCS-01. Năm: 2008.
 (26/04/2011)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thành lập thư viện các file mô phỏng quá trình gia công các loại bánh răng côn. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Mã số: T2007-02-17. Năm: 2007. (26/04/2011)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Xác định độ cong của điện cực dây khi gia công cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 86. Trang: 70-73. Năm 2012. (09/12/2011)
[2] Bài báo: Xây dựng giao diện trên máy tính cho việc lựa chọn các thông số công nghệ trên máy cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình. Đại học Đà Nẵng. Số: 54. Trang: 1-7. Năm 2012.(23/01/2013)
[3] Bài báo: Ảnh hưởng của dòng phóng tia lửa điện và thời gian xung đến năng suất gia công bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình. Đại học Đà Nẵng. Số: 60. Trang: 1-5. Năm 2012. (23/01/2013)
[4] Bài báo: Tối ưu hoá quá trình cắt dây tia lửa điện với mục tiêu đạt năng suất gia công cao nhất. Tác giả: Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 84. Trang: 69-73. Năm 2011. (12/04/2012)
[5] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày phôi và độ dài xung đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: HOÀNG VĨNH SINH(1), TRẦN XUÂN TÙY - LƯU ĐỨC BINH(2)
(1)Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(2)Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 89-96. Năm 2011.
 (26/04/2011)
[6] Bài báo: Xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 43. Trang: 1-6. Năm 2011. (26/04/2011)
[7] Bài báo: Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình, Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 1-5. Năm 2010. (26/04/2011)
[8] Bài báo: Mô phỏng quá trình gia công bánh răng côn cong hệ Gleason trên máy tính . Tác giả: Phạm Đăng Phước, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Năm 2007. (26/04/2011)
   
Theo Đại học Đà Nẵng


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)