Ξ|Ξ   HỌ LƯU ĐỊA PHƯƠNG ::. MIỀN TRUNG ::. Quảng Trị.
Đăng ngày 11/9/2012
E-mail     Bản in

Tộc LƯU QUÝ NGHÊU - nguyên quán Quảng Trị
Tổ. Cao..Cao..Cao... Tằng Tổ Khảo. Húy : Lưu Quý Nghiêu, Húy kỵ ngày 25/11 Âm lịch Sinh hạ như sau: Sinh Bảy Ông, vô tự Bốn Ông, còn Ba Ông thành lập Ba nhánh:
Gia phả : Nhánh Lưu Hưng Thụy (tự Lưu Thích) hiện cư ngụ tại Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu (Nguyên quán tại Quảng Trị)

Các ngày lễ giỗ:
·  Ngày tế xuân
·  Ngày tế thu
·  Ngày hội mã 

Tổng quan gia phả:
·  Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
·  Số lượng gia đình: 101
·  Số người: 122 

Thông tin người quản lý gia phả :
· Lưu Công Trần Hoài, cháu đời thứ 6 - Con trai thứ 6 của cha Lưu Công Lương con thứ ba của cha Lưu Hưng Thụy (tự Lưu Thích)
·  Địa chỉ: Thạch Long, Kim long
·  Điện thoại: 0909.570.398
·  Email: 
hoaitst ở yahoo.com
 

PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Húy kỵ ngày 25 tháng 11-Lưu Quý Nghiêu, sinh Bảy Ông, vô tự Bốn Ông, còn Ba Ông làm Ba nhánh
    1.1 Nhánh Thứ Nhất: Có Bảy Ông
        2.1 Lưu Quì
        2.2 Lưu Miếu
        2.3 Lưu Tuyển
        2.4 Lưu Đại
        2.5 Lưu Thiện
        2.6 Lưu Tổn
        2.7 Lưu Uyên
    1.2 Nhánh Thứ Hai: Có Bốn Ông
        2.1 Lưu Hành
        2.2 Lưu Đỉu
        2.3 Lưu Ngư
        2.4 Lưu Triều
    1.3 Nhánh Thứ Ba: Cao cao Tằng Tổ Khỏa Lưu Quý Quân. Húy kỵ 15-7.-Vợ: Bà quê ở Xuân Bồ
        2.1 Lưu Điểm sinh hạ
            3.1 Lưu Hưng Cu sinh hạ
                4.1 Lưu Thị Chim
                4.2 Lưu Hưng Kiểm
                4.3 Lưu Hưng Điểm
            3.2 Lưu Thị Chẹo
        2.2 Lưu Gia Quý - vô tự
        2.3 Tằng Tổ Khảo Lưu Gia Huấn, Húy kỵ ngày 5-8-Nguyễn Thị Cẩm, Húy kỵ ngày 2-12, quê Văn Xá Huế sinh hạ
            3.1 Hiển Khảo Húy: Lưu Hưng Nhượng, Húy kỵ ngày 23-12-Thứ Mẩu: Trần Thị Giỏ. Húy kỵ ngày 24-2, quê Châu Thị -Trần Thị Thủ.Húy kỵ ngày 8-1,quê Thương Lập sinh hạ
                4.1 Lưu Hưng Ngữ
                4.2 Lưu Thị Sắt
                4.3 Lưu Hưng Lượng
                4.4 Lưu Hưng Khiêm
                4.5 Lưu Hưng Thư - vô tự
                4.6 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu hửu vị vô danh
                4.7 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Hưng Hân
                4.8 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Hưng Huyên
            3.2 Hiển Khảo Húy: Lưu Hưng Nhơn. Húy kỵ ngày 15-10-Thứ Mẩu: Nguyễn Thị Triệu. Húy kỵ ngày 27-3 sinh hạ-Bà: Đích Mẩu sinh hạ
                4.1 Lưu Thị Sâm
                4.2 Lưu Hưng Xuân-Bà: Hồ Thị Thổ, quê ở Đơn Quế sinh hạ
                    5.1 Lưu Thị Cháu
                    5.2 Lưu Hưng Thái
                4.3 Chồng Nguyễn....Mạnh, húy kỵ ngày 07-2 -Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Thị Lan, húy kỵ ngày 24-03
                    5.1 Nguyễn Bá Nhẫn
                    5.2 Nguyễn Thị Phương
                    5.3 Nguyễn Thanh Cảnh
                    5.4 Nguyễn Bá Bửu
                    5.5 Nguyễn Thị Chính
                    5.6 Nguyễn Văn Hùng
                    5.7 Nguyễn Thị Bắc
                4.4 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Hưng Hường 
                4.5 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Hưng Thụy (tức Thích)-Vợ Bà: Nguyễn Thị Hàn. Húy kỵ ngày 21-06, sinh hạ
                    5.1 Lưu Công Thiện-Vợ cả Nguyễn Thị Hồng-Vợ thứ Nguyễn Thị Ngọc 
                        6.1 Vợ cả sinh hạ: Lưu Thị Loan
                        6.2 Vợ thứ sinh hạ Lưu Tý
                        6.3 Vợ thứ sinh hạ Lưu Bích Phượng
                    5.2 Lưu Công Lương. Húy kỵ ngày 02-11-Vợ Trần Thị Lành sinh hạ
                        6.1 Lưu Công Trần Hải-Vợ Quỳnh Châu, quê ở Quảng trị sinh hạ
                            7.1 Lưu Hạ Vy
                            7.2 Lưu Hữu Phúc
                            7.3 Lưu Thúy Vy
                            7.4 Lưu Thảo Vy
                        6.2 Lưu Công Trần Hà
                        6.3 Lưu Công Trần Hiệp-Vợ Lê Loan Ly Thảo sinh hạ
                            7.1 Lưu Na
                        6.4 Chồng Đoàn Kim Tuyến-Lưu Thị Sao Mai
                            7.1 Đoàn Tuấn Kiệt
                        6.5 Lưu Công Trần Hoài-Vợ Lê Doãn Bích Thuận, quê ờ Đà Lạt
                            7.1 Lưu Hoài Phương Uyên
                        6.6 Lưu Công Trần Hưng
                    5.3 Chồng Ngô Đức Thành-Lưu Thị Diệu Hòa
                        6.1 Ngô Đức Quỳnh Anh
                        6.2 Ngô Đức Quỳnh Nhi
                        6.3 Ngô Đức Quỳnh Trang
                        6.4 Ngô Đức Trung
                        6.5 Ngô Đức Quỳnh Lộc
                        6.6 Ngô Đức Long
                    5.4 Chồng Trương Nhuận-Lưu Thị Thu Yến
                        6.1 Trương Quang Vương
                    5.5 Lưu hửu vị vô danh
                    5.6 Lưu hửu vị vô danh
                    5.7 Lưu Công Tịnh. Húy kỵ ngày 23-8
                    5.8 Chồng Phan Năm-Lưu Thị Minh Tâm
                        6.1 Phan Lưu Hùng Lâm
                        6.2 Phan Lưu Ngọc Trâm
                        6.3 Phan Lưu Ngọc Trinh
                    5.9 Lưu Quốc Việt ( tức Lành)
                    5.10 Lưu Viết Hùng (tức Thu)
                    5.11 Lưu Thị Hoài Hương 
                    5.12 Lưu Thị Huyền Chi
                4.6 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Hưng Ban
                4.7 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Hưng Sử
                4.8 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Thị Lê
                4.9 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Thị Nậy
                4.10 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu Thị Con
                4.11 Thứ Mẩu sinh hạ: Lưu hửu vị vô danh
            3.3 Lưu Hưng Hiếu- vô tự
            3.4 Bà: Nguyễn Thị Liên sinh hạ-Hiển Khảo Húy: Lưu Hưng Lông
                4.1 Lưu Thị Con
                4.2 Lưu Thị Em
                4.3 Lưu Hưng Thái
                4.4 Lưu Thị Mén
                4.5 Lưu Thị Hòa
            3.5 Thứ Mẩu : Lưu Thị Heo
            3.6 Thứ Mẩu : Lưu Thị Chuột
        2.4 Lưu Thị Hửu vị vô danh
Gia Phả LƯU QUÝ NGHIÊU - NGUYÊN QUÁN Ở QUẢNG TRỊ
 
 

Theo VIETNAMGIAPHA.COM


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)