LuuToc.vn Lưu Tộc Việt Nam - Trang web của dòng họ Lưu Việt Nam http://luutoc.vn LuuToc.vn LuuToc.vn:http://LuuToc.vn/rss.asp 123123 123123 <![CDATA[ LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LƯU TỘC THỪA THIÊN - HUẾ (2017-2020) ]]> ... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/4/8/2020/LceiFT/News/le-ky-niem-3-nam-thanh-lap-hoi-dong-luu-toc-thua-thien-_-hue-(2017_2020).dhtml 4/8/2020 <![CDATA[ TỰ HÀO ẤM ÁP TÌNH LƯU TỘC TẠI THANH NGHỆ TĨNH ]]> (LUUTOC.VN) - Chuyến Khảo sát điền dã về dòng họ LƯU, tại ba tỉnh THANH NGHỆ TĨNH lần này của Ban nghiên cứu LTVN, do Ts Lưu Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng LTVN làm Trưởng đoàn; thành phần Đoàn còn có HS.Lưu Thiên An - PCT, Trưởng BNC LTVN; Ông Lưu Đì... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/4/8/2020/LceieT/News/tu-hao-am-ap-tinh-luu-toc-tai-thanh-nghe-tinh.dhtml 4/8/2020 <![CDATA[ GIA PHẢ - CÁCH VIẾT GIA PHẢ DÒNG HỌ. ]]> Như chúng ta đã biết: Nước có sử, nhà có phả. Lịch sử của đất nước ghi rõ từng thời kỳ với những con người, sự việc của nước nhà; còn gia phả tức sử của một dòng họ thì ghi những việc thuộc dòng họ ấy, bắt đầu từ... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/17/7/2020/LceiDT/News/gia-pha-_-cach-viet-gia-pha-dong-ho-.dhtml 17/7/2020 <![CDATA[ VẤN TỔ,TẦM TÔNG VÀ DI HUẤN CỦA TIỀN NHÂN ]]> "Cây có gốc, nước có nguồn. Chim có tổ, người có tông".... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/17/7/2020/LceiBT/News/van-to-tam-tong-va-di-huan-cua-tien-nhan.dhtml 17/7/2020 <![CDATA[ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA ]]> Dòng họ là một hiện tượng lịch sử - văn hóa mang tính phổ quát, xuất hiện từ lâu trong lịch sử nhân loại và tồn tại ở mọi nền văn hóa. Trên thế giới, đã từ lâu, dòng họ trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học với các phân nhánh chuyên... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/6/7/2020/LceiaT/News/nghien-cuu-van-hoa-nguoi-viet-tu-goc-nhin-van-hoa-.dhtml 6/7/2020 <![CDATA[ Lưu Văn Lợi - Con người uyên bác và giản dị ]]> Uyên bác là điều ai cũng có thể cảm nhận từ cụ, nhưng giản dị thì phải ai đến nhà mới thấy hết được.... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/09/6/2016/LceHKT/News/luu-van-loi-_-con-nguoi-uyen-bac-va-gian-di.dhtml 09/6/2016 <![CDATA[ LƯU TỘC LÀO CAI TIẾP ĐÓN GIAO LƯU VỚI HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM ]]> (LUUTOC.VN) - Trưa ngày 20/6/2020 nhân dịp Đoàn Hội đồng Lưu Tộc Việt Nam cùng với một số đại diện Chi họ Lưu địa phương tháp tùng Đoàn trong chuyên kết nối bà con Lưu Tộc vùng Tây Bắc, đã được Hội đồng Lưu Tộc Lào Cai tiếp đón giao lưu, trao đổi thô... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/24/6/2020/LceHiT/News/luu-toc-lao-cai-tiep-don-giao-luu-voi-hoi-dong-luu-toc-viet-nam.dhtml 24/6/2020 <![CDATA[ CHÚC MỪNG CÁC NHÀ BÁO LƯU TỘC VIỆT NAM. ]]> (lLUUTOC.VN) - Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Hội đồng Lưu Tộc Việt Nam đã gửi Thiệp hoa Chúc mừng quý đồng tộc Lưu đã và đang hành nghề nhà báo, đặc biệt đối với những nhà báo có quan tâm, cộng tác tích cực với HĐLTVN và Website LUUTOC.... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/21/6/2020/LceHHT/News/chuc-mung-cac-nha-bao-luu-toc-viet-nam-.dhtml 21/6/2020 <![CDATA[ HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA LƯU TỘC VN ]]> (LUUTOC.VN) - Ngày 13/6/2020 Hội đồng Lưu Tộc Việt Nam đã họp tại Văn phòng Lưu Tộc Việt Nam (Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương Hà Nội). Nội dung: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/15/6/2020/LceHgT/News/hoi-nghi-so-ket-hoat-dong-6-thang-dau-nam-va-phuong-huong-hoat-dong-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-luu-toc-vn.dhtml 15/6/2020 <![CDATA[ NHỮNG BÀI THƠ MỪNG THỌ HAY ]]> Bên cạnh những món quà mừng thọ thiên về vật chất thì dịp lễ chúc thọ bạn cũng nên gửi tặng ông bà, cha mẹ những vần thơ.... ]]> http://luutoc.vn/vi/?go=detail/10/6/2020/LceHFT/News/nhung-bai-tho-mung-tho-hay.dhtml 10/6/2020