Ξ|Ξ   HỌ LƯU ĐỊA PHƯƠNG ::. MIỀN BẮC ::. Hưng Yên.
Đăng ngày 9/2/2012
E-mail     Bản in

Họ Lưu gốc ở Hưng Yên
Tôi là Lưu Quốc Hòa làm văn và làm báo quê gốc là dòng họ Lưu ở Hưng Yên.Ông Nội tôi là Lưu Hát Khanh Tổng Lãnh Binh tỉnh Hà Nam thời thuộc Pháp rồi qua đời.Hiện tỉnh Hà Nam còn có địa danh Dốc Ông Lãnh.
Bố tôi lại theo cách mạng rất sớm.Cụ sinh năm 1909 và mất 1984. Là một trong những nhà hoạt động Cách mạng lão thành đầu tiên của Đảng.Dòng họ Lưu ở Hưng Yên bây giờ còn rất ít,ông Trưởng tộc họ là Trung tướng Lưu Sỹ Hiệp năm nay đã gần 80 và rất yếu. Tôi sinh năm 1955 hiện là Nhà văn có 12 đầu sách văn học và 2 phim truyện. Tôi muốn vấn tổ tìm tông .

Thông tin liên hệ : Lưu Quốc Sóng (Lưu Quốc Hòa) 
Email :
luusong55@gmail.com, 
ĐT : 01.685.083.357
Địa chỉ : Tp Phủ Lý,Hà Nam
LƯU QUỐC SÓNG


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)