Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 8/2/2014
E-mail     Bản in

THIẾT LẬP BẢN ĐỒ / PHẢ HỆ LƯU TỘC VIỆT NAM
Ban Nghiên cứu Họ Lưu - Việt Nam kính gửi quý Dòng Họ Lưu toàn quốc
  

 
      Ban Nghiên cứu Họ Lưu Việt Nam vừa thống nhất thiết lập 1 bản đồ và Cây Phả hệ Họ Lưu Việt Nam, dự án sẽ được triển khai đưa các thông tin và hình ảnh của các dòng họ Lưu lên trên bản đồ Việt Nam Google Maps, với mục đích tạo sự thuận lợi giúp cho tất cả quý đồng tộc Họ Lưu của chúng ta ở khắp nơi, có thể nhanh chóng nhìn thấy tổng thể địa danh trên bản đồ VN nơi nào có dòng họ Lưu cư trú, và chủ động kích hoạt vào địa điểm đó thì sẽ có hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan để tiện khảo sát tìm hiểu về nguồn gốc và kết nối họ Lưu VN toàn quốc.
 

Dự kiến Cây sồi này là biểu tượng Cây Phả hệ Lưu Tộc Việt Nam
 
     Nhân dịp các dòng họ tổ chức cúng giỗ Tổ, Tế Lễ - gặp mặt đầu Xuân và tổ chức các sự kiện quan trọng của dòng họ, Ban Nghiên cứu Họ Lưu Việt Nam mong muốn các dòng họ tranh thủ chụp ảnh, quay video và tóm tắt các dữ liệu cô đọng về dòng họ mình, nhất là những điểm tiêu biểu và những câu chuyện truyền thống đặc sắc... gửi về Ban Nghiên cứu Họ Lưu VN để chúng tôi cập nhật trên bản đồ đó.

       Thông tin đề nghị xin gửi về 1 trong 3 các địa chỉ như sau:

1. TS. Lưu Văn Thành - ĐT 0903 402 636; Email: thanh.luu@lhp.vn (Phụ trách chung)
2. Ông Lưu Quang Tường - ĐT 0913 340 145; Email: 
luqutuong@yahoo.com (Thiết kế bản đồ)
3. HS. Lưu Thiên An - ĐT 0983 236 335; Email: luuthienan1947@yahoo.com.vn (Bố cục - Họa đồ)
 
 
 

 
Ban Nghiên cứu Họ Lưu ViN


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)