Ξ|Ξ   VƯỜN THƠ NHẠC ::. Video Thơ Nhạc.
Đăng ngày 8/12/2020
E-mail     Bản in

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KHÁNH THÀNH TRÙNG TU LĂNG MỘ THÁI ÚY LƯU KHÁNH ĐÀM - THÁI PHÓ LƯU ĐIỀU 29/11/2020.
(LUUTOC.VN) Sáng ngày 29/11/2020 trước khi Lễ Khánh thành trùng tu 2 Lăng mộ Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Điều đã có các tiết mục văn nghệ chào mừng do các đoàn văn công của xã Canh Tân và hậu duệ của Lưu Tộc Việt Nam biểu diễn..
Lưu Quang Bình