Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 7/4/2020
E-mail     Bản in

HƯỚNG VỀ TỔ TIÊN LƯU TỘC VIỆT NAM
(LUUTOC.VN) - Với tuổi 70 ở nhà chống dịch Covid-19, tôi lại được tập trung quỹ thời gian tra cứu kỹ hơn về các Cao Tổ tiêu biểu của Lưu Tộc Việt Nam (LTVN). Tôi vô cùng vui mừng phấn khởi vì đã tiếp cận nhiều tài liệu Gia phả của các dòng họ Lưu - VN và biết thêm được 1 Tiến sĩ Khoa bảng và hơn 35 quan thần, khanh tướng thời kỳ Quân chủ trước Cách mạng tháng 8 của đất nước- đây là thêm niềm tự hào cho toàn thể cộng đồng LTVN. Nổi bật như sau:
1. Tiến sĩ Lưu (Lê) Duy Hàn đỗ năm 1481: 
Theo gia phả họ Lưu Trịnh xã Hoằng Châu (Thanh Hoá), quê quán Thái Nguyên (nơi họ Lưu chỉ có 2 bố con Ngài Lưu Trung và Lưu Nhân Chú được mang họ vua Lê). Ông nội là Thượng thư Lưu (Lê) Khắc Châu, tước Thanh Cẩm quận công, được mang họ vua Lê. Đời Bố là Lưu (Lê) Hảo Đạo di chuyển từ Lôi Dương về Hoằng Hoá. Lôi Dương là nguyên quán của Ngài Lưu Nhân Chú ghi khi được ban Quốc tính. Theo PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ (Viện phó Viện Sử học) thì họ Lưu - Trịnh có thể gắn kết với họ Lưu ở Thái Nguyên, có lẽ do sau vụ gian thần Lê Sát đầu độc Tể Tướng Lưu Nhân Chú con cháu của Ngài đã chạy về Lôi Dương là quê của vợ Ngài Lưu Trung, là bà Lê Thị Biền (họ hàng thân thích với Lê Lợi). Vậy nên họ Lưu này đổi thành Lưu -Trịnh, nhưng vẫn giữ quốc tính họ Lê.


2. Họ Lưu Thế ở làng Yên Bái (Yên Định, Thanh Hóa): 
Có 6 vị Cao Tổ họ Lưu quan đại thần trong triều Lê Trung Hưng, đều được thờ trong cụm di tích đền, nghè của làng. Đó là: Ngài Lưu Thế Tán - Phụ quốc Thượng tướng quân, Đại Tư mã, Thái phó Trình Quốc công; Lưu Thế Tú (con Cụ Lưu Thế Tán) - Phương Quận công, Tả Đô đốc; Lưu Thế Chân (con Cụ Lưu Thế Tú) - Phụ quốc Thượng tướng quân, Cẩm Đường hầu; Lưu Thế Canh (con Cụ Lưu Thế Tán) - Phụ quốc Thượng tướng quân, Dương Quận công; Lưu Thế Thạc (con Cụ Lưu Thế Canh) - Lang Trung bộ Hình, Luân Hải Nam tước và Lưu Thế Toản -Thái phó Sinh Quốc công, Hùng dũng Đại tướng quân.


3. Họ Lưu Văn ở Bố Trạch (Quảng Bình):
Có 6 vị Lưu Tộc quan đại thần trong triều Lê Trung Hưng và triều Nguyễn, được thờ trong đình và trong Nhà thờ họ: Lưu Văn Tiên -Đại tướng quân, Chánh nhất phẩm, Dực bảo trung hưng; Lưu Đức Hành -Tướng thần lại tư, tước Quý Phúc công; Lưu Văn Thiệp -Hàn lâm viện Thị độc Học sĩ; Lưu Văn Xướng -Hai bằng Cử nhân, quan viết sử trong triều; Lưu Đức Xứng -Thượng thư Bộ Lễ, đồng tác giả "Đại Nam nhất thống chí" và Lưu Điệt -Tướng quân Cần Vương. Ngoài ra, có nhiều người họ Lưu làm quan cấp tri phủ, tri huyện nên còn gọi là họ Lưu Quan.


4. Họ Lưu ở Quế Sơn (Quảng Nam): 
Có 6 vị Cao Tổ Lưu Tộc được phong Hầu: Lưu Văn Huân - Lưu tướng Quý công, Bút Tri Động hầu (được thờ trong đình làng Dưỡng Mông); Lưu Văn Quang - Chánh Đề lãnh, Hùng Lương hầu; Lưu Văn Lân - Đề Đốc, Đông Lương hầu; Lưu Văn Hiền - Chánh Đề Đốc, Tài Lộc hầu; Lưu Văn Vinh -Chánh Đề Đốc, Vinh Lộc hầu và Lưu Văn Nhơn - Khám Lý phủ, Đặng Vũ hầu.


5. Họ Lưu ở Yên Mỹ (Hưng Yên): 
Có 5 vị Cao Tổ Lưu Tộc được thờ trong đền, nghè, chùa làng Liêu Trung: Lưu Gia Mạnh Cả, Lưu Gia Hồng Ân, Lưu Gia Hoàng Phúc, Lưu Gia Hồng Đức là 4 Tỳ tướng của Tướng quân Đoàn Thượng - Quan đại thần triều Nhà Lý và Bà Chúa Kinh Lưu Thị Ngọc Tài được tô tượng thờ trong chùa Pháp Vân tại Liêu Trung.


Ngoài ra, nhiều danh nhân nổi tiếng, như Lưu Vĩnh Tân -Tả Thừa tướng, Lưu Văn Thiệp - Hàn lâm viện Thị độc Học sĩ, các Tướng quân: Lưu Đình Cơ (Yên Thành, Nghệ An), Lưu Thúc Khiêm (con Trạng nguyên Lưu Thúc Kiệm), Lưu Đình Khương (Hậu Lộc,Thanh Hóa), Lưu Kiệm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) v.v.
 

Đền thờ Tể tướng Lưu Nhân Chú tại Đại Từ,Thái NguyênĐình Hỗ Bái

Nhà thờ Tiền hiền Ngũ xã Trà Kiệu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
TS.LƯU VĂN THÀNH 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM
 
 
TS. LƯU VĂN THÀNH


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)