Ξ|Ξ   HIẾU - HỶ ::. NGÀY GIỖ - TƯỞNG NIỆM.
Đăng ngày 7/2/2016
E-mail     Bản in

Thông tin Lễ Hội và Giỗ Tổ Họ Lưu Việt Nam Tết Bính Thìn 2016

THÔNG TIN VỀ GIỖ HỌ VÀ LỄ HỘI THỜ CÚNG CÁC VỊ CAO TỔ HỌ LƯU VIỆT NAM

Theo thông tin của các Ban Quản lý  Di tích và Chính quyền địa phương:

1. Lãnh đạo xã Văn Yên và Ban Quản lý Di tích  Đền thờ Tể tướng Lưu Nhân Chú kính mời bà con Họ Lưu Việt Nam về tham dự Lễ hội đầu Xuân Tết Bính

Thân tổ chức tại Đền thờ Tể tướng Lưu Nhân Chú, ở xã Văn Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, tổ chức vào 8:00 sáng ngày Mùng 4 tháng Giêng /Bính Th"FBính Thân 2016.

2. Thôn Đại Từ, xã Đại Độ, Văn Lâm, Hưng Yên: Lễ Hội hàng năm Đình Đại

Từ thờ Thái Sư Lưu Cơ tổ chức vào 2 ngày 5-6/ tháng Giêng / Bính Thân

(tức từ ngày 12-13/02/2016). Ngày chính Hội tổ chức vào Mùng 6/tháng Giêng / Bính Thân (tức ngày 13/2/2016).

Ban Quản lý Di tích  Đình Đại Từ, do Ông Nguyễn Đình Độ (ĐT: 0163 557 6876) đã có thông tin bằng điện thoại và kính mời bà con đồng tộc họ Lưu Việt Nam về dự vào 8:00 sáng ngày Mùng 6 tháng Giêng /Bính Thân 2016

3. Ngoài ra có 02 Giỗ Tổ họ Lưu:

- Họ Lưu tại Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An vào Ngày 10 tháng Giêng / Bính Thân (17/02/2016)

- Họ Lưu Bá tại Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội

(Hai ngày giỗ Tổ này sẽ có giấy mời chính thức).

Người nhận thông tin:

TS Lưu Văn Thành

ĐT: 090 340 2636

Email: luuvanthanh1950@gmail.comGửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)