Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 7/11/2012
E-mail     Bản in

PGS.TS LƯU QUÝ KHƯƠNG
Giới thiệu tác phẩm của PGS.TS LƯU QUÝ KHƯƠNG
Họ và tên:  
Lưu Quý Khương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/04/1960
Nơi sinh:  Tp Đà Nẵng
Quê quán  Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác:  Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ:  Trưởng phòng
Học vị:  Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: ĐHQG Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2009
Dạy CN:  Tiếng Anh; Ngôn ngữ học
Lĩnh vực NC:  Nghiên cứu lý luận ngôn ngữ học; Nghiên cứu đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt trên các bình diện ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, phong cách và ngữ dụng; Nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ học, tâm lý ngôn ngữ học của quá trình thụ đắc tiếng Anh của người Việt Nam học tiếng Anh như một ngoại ngữ; Nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng nhằm vận dụng vào giảng dạy, biên soạn chương trình và giáo trình giảng dạy tiếng Anh, kiểm tra đánh giá ngữ năng và ngữ thi của người Việt Nam học tiếng Anh.
Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ:  K152/9 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng
Điện thoại:  3699794; Mobile: 0905138299
Email:  lqkhuong@cfl.udn.vn;lqkhuong2012@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 8/1985 đến 12/1994: Cán bộ giảng dạy tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Cơ sở ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.
- Từ 12/1994 đến 3/1998: Học Cao học tiếng Anh tại ĐH Sư phạm Ngoại ngữ ĐH QG Hà Nội    
- Từ 3/1998 đến 8/2000: Giảng viên tiếng Anh,Trưởng Bộ môn Giáo học pháp Trường ĐHSP, ĐHĐN, NCS (không tập trung) tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
- Từ 8/2000 đến 12/2000: Học bồi dưỡng NCS tại ĐH Queensland, Úc.
- Từ 12/2000 đến 12/2001: Giảng viên tiếng Anh,Trưởng Bộ môn Giáo học pháp Trường ĐHSP, ĐHĐN, NCS (không tập trung) tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
- Từ 12/2001đến 10/2003: Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn  Giáo học pháp, Phó Trưởng khoa, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHSP, ĐHĐN, NCS tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
- Tháng 01/2004: Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
- Từ 10/2003 đến 6/2006:  Giảng viên chính, Phó Trưởng khoa, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN.
- Từ 6/2006 đến nay: Giảng viên chính, Trưởng phòng, Phòng Khoa học, Sau đại học & Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Ngoại ngữ,  ĐHĐN.
- Được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tháng 11.2009. 

 

Khen thưởng
[1]  Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng . Năm: 2001, 2005.
[2]  Huy chương “Vì thế hệ trẻ " của Ban chấp hành TW Đoàn TNCS HCM . Năm: 2003.
[3]  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT. Năm: 2005.
[4]  Chiến sỹ thi đua cấp Bộ . Năm: 2005, 2008.
[5]  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm: 2009.
[6]  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Năm: 2012.
[7]  Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Năm: từ 2000 đến năm 2011.

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Lời mời và cách đáp lại trên ngữ liệu Anh-Việt. Chủ nhiệm: Lưu Qúy Khương.Mã số: B2005-13-09. Năm: 2007. (28/01/2011)
[2] Đề tài cấp Bộ: Khảo sát các phương tiện biểu đạt ý nghĩa so sánh ngang bằng đối chiếu ngữ liệu Anh - Việt. Chủ nhiệm: Lưu Qúy Khương. Mã số: B 2002-16-17. Năm: 2004. (28/01/2011)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát tương tác tiếng Anh ở các lớp đại học chuyên ngữ trường ĐHSP Đà Nẵng từ góc độ của lý thuyết tương tác hiện đại. Chủ nhiệm: Lưu Qúy Khương. Mã số: T99-16-03. Năm: 2000. (28/01/2011)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Dạy nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh trong các lớp đông không đồng đều ở trường CĐSP Kon Tum. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Thu Hoài .Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 1+2 (195+196). Trang: 24-29. Năm 2012. (05/02/2012)
[2] Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm diễn ngôn của tuyên bố sứ mệnh của trường đại học Mĩ và Việt Nam (tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt). Tác giả: Lưu Qúy Khương, Vũ Thị Hoài Vân. Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 9(203). Trang: 23 - 30. Năm 2012. (02/10/2012)
[3] Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng ngữ dụng của trạng từ tình thái nhận thức khẳng định và không khẳng định trong tiếng Anh. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Trần Thị Minh Giang. Ngôn ngữ. Số: 5(276). Trang: 50-56. Năm 2012. (31/05/2012)
[4] Tham luận: Nghiên cứu vị trí và chiến lược đề xuất sửa chữa các yếu tố gây trở ngại hội thoại từ người nghe trong hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương,Nguyễn Thị Minh Hạnh. Ngữ học toàn quốc 2011. Trang: 377-384. Năm 2012. (16/05/2012)
[5] Tham luận: Phân tích cấu trúc của diễn ngôn thông báo tuyển dụng trên báo tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Phương Hồng . Ngữ học toàn quốc 2011. Trang: 348-353. Năm 2012. (16/05/2012)
[6] Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng từ vựng của đảo đối trong tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(51). Trang: 154-162. Năm 2012. (04/04/2012)
[7] Bài báo: Phép tỉnh lược danh từ trong phần tóm tắt của các bài báo tiếng Anh và tiếng Việt (Trong lĩnh vực thương mại). Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Thanh Nga. Từ điển học & Bách khoa thư. Số: 2(16). Trang: XXX - XXXVI. Năm 2012. (23/03/2012)
[8] Bài báo: Khảo sát các cấu trúc thành ngữ có chứa cặp tương liên as. as trong tiếng Anh và cái tương đương trong tiếng Việt. Tác giả: Lưu Qúy Khương. Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 4(186)2011. Trang: 18 -2 2. Năm 2011. (25/04/2011)
[9] Bài báo: Cách từ chối gián tiếp lời cầu khiến trong hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Võ Thị Thanh Sương. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 271 - 278. Năm 2011. (17/10/2011)
[10] Bài báo: Khảo sát việc sử dụng từ đồng nghĩa trong bản tin kinh tế trên các trang thông tin điện tử tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Lê Thị Phượng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(48)2011. Trang: 168-175. Năm 2011. (24/02/2012)
[11] Bài báo: Khảo sát về chiến lược học đọc hiểu tiếng Anh của học sinh lớp 11 ở một số trường THPT tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Như Hà. Thông báo khoa học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 04(17). Trang: 9-19. Năm 2011. (23/07/2012)
[12] Bài báo: Khảo sát thực trạng của việc tổ chức các hoạt động học hợp tác cho học sinh trong giờ đọc hiểu tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông tỉnh Đăk Lăk. Tác giả: Lưu Qúy Khương, Nguyễn Thị Xuân Nhạn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (45). Trang: 279 - 286. Năm 2011. (17/10/2011)
[13] Bài báo: Phân tích nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên xây dựng trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị và một số khuyến nghị. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trương Thị Hoàng Liên. Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 01. Trang: 85-94. Năm 2010. (28/01/2011)
[14] Bài báo: Nghiên cứu về khó khăn của học sinh trung học phổ thông khi học đọc hiểu theo đường hướng giao tiếp với sách Tiếng Anh 12: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương, Hoàng Xuân Qúy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 141-147. Năm 2010. (28/01/2011)
[15] Bài báo: Đặc trưng cấu trúc, ngữ nghĩa của tổ hợp chứa từ ‘mẹ’ và cách chuyển dịch sang tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngôn ngữ. Số: 5(252). Trang: 46 -53. Năm 2010. (12/01/2011)
[16] Bài báo: Khảo sát chỉ xuất chỉ ngôi trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Tử Di. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 171-180. Năm 2010. (28/01/2011)
[17] Bài báo: Khảo sát nhận thức của giáo viên tiếng Anh trường THPT tại tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ trong dạy kĩ năng nói tiếng Anh”, số 01. Tác giả: Lưu Quý Khương, Võ Phúc Anh Vũ. Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 01. Trang: 95-105. Năm 2010. (28/01/2011)
[18] Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng ngữ nghĩa của hoán dụ trong báo tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Thị Yến Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 133-140. Năm 2010. (28/01/2011)
[19] Bài báo: Nghiên cứu việc học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa Công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên-TP Hồ Chí Minh: khó khăn và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Thị Hạnh. Thông báo Khoa học, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế. Số: 02. Trang: 105-115. Năm 2010. (28/01/2011)
[20] Tham luận: Hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương, Lê Viết Dũng. Kỷ yếu Hội nghị “Liên kết đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu Khoa học với các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên”, Đại học Đà Nẵng. Năm 2009. (12/01/2011)
[21] Tham luận: 10 năm đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Quang Hải. Kỷ yếu Hội nghị “Liên kết đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu Khoa học với các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên”, Đại học Đà Nẵng. Năm 2009. (12/01/2011)
[22] Bài báo: Các chức năng ngữ dụng của lời nói mĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Phạm Thị Kim Sa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Năm 2009. (12/01/2011)
[23] Bài báo: Nghiên cứu về tái từ vựng hoá như một phương thức duy trì hội thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương, Đoàn Nguyễn Nghi Nghi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 162-170. Năm 2009. (12/01/2011)
[24] Bài báo: Nghiên cứu hành vi lời nói từ chối gián tiếp lời mời trong tiếng Anh và tiếng Việt.Tác giả: Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Năm 2009.(12/01/2011)
[25] Bài báo: Khảo sát lời mời trực tiếp trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương.Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 9(155). Trang: 16 - 20. Năm 2008. (12/01/2011)
[26] Bài báo: Nghi thức lời từ chối một đề nghị giúp đỡ trên cơ sở lý thuyết hành vi ngôn ngữ (tiếng Anh so sánh với tiếng Việt). Tác giả: Lưu Quý Khương, Trần Thị Phương Thảo. Ngôn ngữ. Số: 2(225). Trang: 13 - 21. Năm 2008. (12/01/2011)
[27] Bài báo: Khảo sát nhu cầu học đối với chương trình môn học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành điện tử trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tác giả: Lưu Quý Khương, Trương Thị Phương Chi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Trang: 154-159. Năm 2008. (12/01/2011)
[28] Tham luận: Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHĐN trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 4, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Năm 2008. (12/01/2011)
[29] Bài báo: Nghiên cứu cách chấp nhận gián tiếp lời mời trong tiếng Anh và tiếng Việt”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ĐHĐN. Tác giả: Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Năm 2008. (12/01/2011)
[30] Tham luận: Bàn về ngôn ngữ trung gian ở người thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngữ học trẻ 2007, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2008. (12/01/2011)
[31] Tham luận: Phân tích một số đặc trưng hình thái, ngữ nghĩa, cú pháp của một số động từ kép biểu đạt ý nghĩa so sánh không ngang bằng trong tiếng Anh”. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngữ học trẻ 2006, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2007. (12/01/2011)
[32] Tham luận: Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học để nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Tác giả: Lưu Quý Khương. , Kỉ yếu Hội thảo-Tập huấn “Đối mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Đại học Đà Nẵng”, ĐHĐN. Năm 2007. (12/01/2011)
[33] Tham luận: Enhancing the International Relations to Create Favorable Chances of International Integration for the Teaching of English. Tác giả: Lưu Quý Khương. ”, Proceedings of Conference on “Higher Education-Opportunity and Challege in Globalization and Integrative Context”, Vietnam University Network. Năm 2007. (12/01/2011)
[34] Bài báo: Tìm hiểu về lỗi của người Việt Nam học tiếng Anh: nguyên nhân và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương, Mai Chiếm Khang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Năm 2007. (12/01/2011)
[35] Tham luận: Một số chiến lược nhằm củng cố và phát triển công tác đào tạo sau đại học ngành tiếng Anh tại trường Đại Học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng”. Tác giả: Lưu Quý Khương.Kỉ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Năm 2006. (12/01/2011)
[36] Bài báo: Áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng dạy – học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ. Tác giả: Lưu Quý Khương. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội –Chuyên san Ngoại ngữ. Số: 3. Trang: 53 - 58. Năm 2006. (12/01/2011)
[37] Tham luận: Phát ngôn so sánh Anh-Việt nhìn từ lý thuyết Hành vi ngôn ngữ. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2005, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2005. (09/01/2011)
[38] Tham luận: Phân tích những đặc điểm của việc biên soạn giáo trình cử nhân tiếng Anh vừa học vừa làm (tại chức) các hệ tại khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Lưu Quý Khương. Kỉ yếu “Hội nghị về công tác đào tạo”, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Năm 2005. (12/01/2011)
[39] Tham luận: Bàn về thi cuối khoá tại khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Quý Khương, Nguyễn Ngọc Chinh  . Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ - lý luận và thực tiễn” , trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN & trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Năm 2005. (09/01/2011)
[40] Tham luận: Bồi dưỡng nâng chuẩn – Một giải pháp để nâng cao chất lượng giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “ Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Năm 2005. (09/01/2011)
[41] Tham luận: Khảo sát thành ngữ biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2004, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2005. (09/01/2011)
[42] Bài báo: Phân tích đặc trưng cú pháp ngữ nghĩa của cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng với ‘as.as’ trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  .Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2004. (09/01/2011)
[43] Tham luận: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của giảng viên khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ, ĐHĐN. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỉ yếu Hội nghị khoa học “Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoại ngữ” Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN, 2004. Năm 2004. (09/01/2011)
[44] Tham luận: Vài suy nghĩ về tên gọi, mục tiêu và quy trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 2004. Năm 2004. (09/01/2011)
[45] Bài báo: Bước đầu khảo sát cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh khác biệt trên ngữ liệu Anh- Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2003, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2003.(08/01/2011)
[46] Tham luận: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tại khoa tiếng Anh đại học chuyên ngữ, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2003. (08/01/2011)
[47] Tham luận: Khảo sát mối quan hệ giữa cặp từ trái nghĩa có thang độ và cấu trúc so sánh tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2002, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2003.(08/01/2011)
[48] Bài báo: Khảo sát câu so sánh logích và câu so sánh tu từ học trên ngữ liệu Anh - Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngôn ngữ. Số: 16(163). Trang: 01-07. Năm 2002. (08/01/2011)
[49] Bài báo: Thang độ và cấu trúc so sánh trong tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Năm 2002. (08/01/2011)
[50] Tham luận: Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học: vấn đề và giải pháp. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Kỷ yếu hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP, ĐHĐN. Năm 2001.(08/01/2011)
[51] Tham luận: Khảo sát một số cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 2001, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2001. (08/01/2011)
[52] Tham luận: Cấu trúc so sánh hơn kém Anh - Việt. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Ngữ học trẻ 1999, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Năm 2000. (08/01/2011)
[53] Bài báo: Tương tác ngôn ngữ trong lớp học tiếng Anh. Tác giả: Lưu Quý Khương  . Thông tin giáo dục - đào tạo Thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Năm 1999.(08/01/2011)
[54] Bài báo: Ảnh hưởng của yếu tố văn hoá - đất nước học trong dạy - học ngoại ngữ. Tác giả: Lưu Quý Khương. Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Năm 1998. (08/01/2011)
[55] Bài báo: Chiến lược học tiếng Anh của sinh viên Việt Nam ở trình độ tiếng Anh trung cấp.Tác giả: Lưu Quý Khương  . Tập san Khoa học ĐHĐN. Số: 5. Năm 1998. (08/01/2011)
[56] Bài báo: Cải tiến một bước quy trình dạy viết cho sinh viên khoa tiếng Anh ĐHSP ngoại ngữ Đà Nẵng ở giai đoạn 2. Tác giả: Lưu Quý Khương. Nội san, ĐHSP Ngoại ngữ Đà Nẵng. Số: 7. Năm 1993. (08/01/2011)
 QUỐC TẾ:
[1] Presentations: International Collaborative Academic Programmes as Impetus for Improving the English Language Training Quality at the University of Foreign Language Studies, Da Nang University in the Era of of Global Integration. Authors: Lưu Qúy Khương. Proceeding of the First International Forum on Collaborative Academic Programmes. Pages: 25-29. Year 2012.(02/10/2012)
[2] Presentations: A Study of English Learning of Non-English Major Students at the University of Da Nang: A Case Study . Authors: Lưu Qúy Khương. Proceedings of the Symposyum on "Innovation in ESP Contents and Teaching Methodology towards Global Integration", The University of the West of England. Year 2011. (01/05/2011)
[3] Presentations: An Investigation into Spoken Invitations and Their Use under the Influence of Power Distance in Englishand Vietnamese. Authors: Lưu Quý Khương. The 3rd International Symposyum on Vietnamese Studies: "Vietnam Integration and Development", Ha Noi. Year 2008.(12/01/2011)
[4] Presentations: An Investigation into the Structures Expressing Comparative Meaning with "Rather" in English and Their Vietnamese Equivalents. Authors: Lưu Quý Khương. The 6th Pan-Asiatic International Symposyum on Linguistics, Ha Noi. Year 2005. (09/01/2011)
   
 Sách và giáo trình
[1] Tiếng Anh 6 Sách bài tập. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
. 
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. Năm 2012.
[2] Tiếng Anh 6 Sách học sinh. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
. 
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. Năm 2012.
[3] Tiếng Anh 6 Sách giáo viên, Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
. 
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. Năm 2012.
[4] Nghiên cứu cú pháp-ngữ nghĩa của các phương tiện biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt Chủ biên: Lưu Qúy Khương. Nơi XB: Văn hóa Thông tin. Năm 2009.
   
Theo http://scv.udn.vn