Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. LƯU TỘC VN VỚI ĐẤT NƯỚC.
Đăng ngày 7/11/2012
E-mail     Bản in

Danh thần: Công bộ Thượng thư LƯU XUÂN TÍN
Danh thần Lưu Xuân Tín đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1460 –1497), không rõ năm sinh năm mất, quê làng Châu Khen, huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên, nay là huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ông làm quan và sống dưới triều vua Lê Thánh Tông được nhà vua giao cho việc đúc tiền. Ông có sáng kiến đúc các thoi vàng và thoi bạc để dùng vào việc thương mại, thay cho việc trao đổi bằng hiện vật trên thị trường, rất bất lợi cho việc giao lưu hàng hóa. Do đó, ông được nhà vua giao cho chức Công bộ thượng thư trông nom về tài chánh.

Lúc ông mất, nhà vua sai quan địa phương lập đền thờ ông ở quê nhà. Có thể nói ông là chuyên viên tài chánh, tiền tệ đầu tiên của nước ta.

 

 

Theo Vietgle Mobile


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)