Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. CHÂN DUNG HỌ LƯU THÀNH ĐẠT.
Đăng ngày 6/9/2014
E-mail     Bản in

Hậu duệ và thành viên của Cụ Lưu Trọng Cảnh thành đạt
(LUUTOC.VN) - Giới thiệu chân dung thành đạt của các hậu duệ và thành viên của Cụ Lưu Trọng Cảnh (gốc Họ Lưu ở xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, TP. Nam Định) đang định cư tại Hoa Kỳ. Mục đích chính củả BBT LUUTOC.VN giới thiệu là để bổ sung vào chuyên mục những hậu duệ Họ Lưu có thành tích học tập đạt học vị cao, ngõ hầu nêu tấm gương sáng cho lớp hậu duệ trẻ của dòng họ noi theo phấn đấu học tập thành tài.
 
1.  LƯU ĐỨC HẢI, D.O.
     Sinh năm:  1969 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
     Học vị:        Tiến Sĩ  (Y khoa, chuyên khoa gây mê và hồi sức).    Năm tốt nghiệp: Năm 2006. 
                                            Đại HọcWestern University of Health Sciences, California, U.S.A.
                         Cử nhân (Quản trị Kinh doanh), tốt nghiệp tại University of California Riverside, U.S.A.
                           Chức danh công việc:  Chủ Tịch điều hành kiêm khoa trưởng chuyên khoa gây mê và hồi sức.
 
      Ghi chú:  Chắt, Đích Tôn của Cụ Lưu Trọng Cảnh
 
2.  TRẦN VŨ BẢO CHÂU, Pharm.D.
      Sinh năm:  1973 tại Saigon, Vit Nam.
      Học vị:        Tiến Sĩ  (Dược khoa).                                 Năm tốt nghiệp: Năm 2000. 
                                              Đại HọcUniversity of Southern California, U.S.A.
 

      Chức danh công việcDược  chuyên khoa ung thư.

      Ghi chú:  Chắt dâu của Cụ Lưu Trọng Cảnh (vợ của Lưu Đức Hải, D.O.)
 
 
                     Gia đình LƯU ĐỨC HẢI, D.O. - TRẦN VŨ BẢO CHÂU, Pharm.D. cùng 2 con

3.  LƯU MỸ LAN, DDS.

     Sinh năm:  1974 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
     Học vị:        Tiến Sĩ  (Nha khoa, chuyên khoa phẫu thuật).                Năm tốt nghiệp: Năm 2002 
                                            Đại Học: University of Southern California , U.S.A.
                         . C nhân (Khoa Sinh hc), tốt nghiệp tại University of California, Irvine, U.S.A.
 

      Chức danh công việc: Giám Đốc điều hành Nha Khoa My Lan.

      Ghi chú:  Chắt Nội của Cụ Lưu Trọng Cảnh
 
 
                                                 LƯU MỸ LAN, DDS.
 
4.  LƯU HOÀI THỂ HẰNG, M.D.
     Sinh năm:  1967 ti Sài Gòn, Vit Nam.
     Học vị:        Tiến Sĩ  (Y khoa, chuyên khoa ung thư).              Năm tốt nghiệp: Năm 1996 
                                             Đại HọcUniversity of Massachusetts Medical School, U.S.A.
                         . Thạc sĩ (hoá học), tốt nghiệp tại University of Massachusetts, U.S.A.
                         Cử nhân (hoá học), tốt nghiệp tại University of Massachusetts, U.S.A.
                         Ghi chú(Thạc sĩ và Cử nhân tốt nghiệp cùng một ngày, năm 1992).
 

      Chức danh công việcChuyên điều trị về ung thư và là Giáo sư nghiên cứu tại viện nghiên cứu ung thư của City of Hope Hospital tại California.

      Ghi chú:  Chắt nội của Cụ Lưu Trọng Cảnh
 
                                            LƯU HOÀI THỂ HẰNG, M.D. (hàng đầu thứ 2 từ bên trái)
                                                                             
5.  NGUYỄN TÍCH LAM, PhD.
     Sinh năm:  1978 ti Bạc Liêu, Việt Nam.
     Học vị:        Tiến Sĩ  (Khoa học).                                   Năm tốt nghiệp: Năm 2005 
                                             Đại Học: Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourn, Australia.
                         Thạc sĩ (Qun tr kinh doanh), tốt nghiệp tại Melbourne Business School, Australia.
                         C nhân (Hoá học ứng dụng), tốt nghiệp tại Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourn, Australia.

      Chức danh công việcLà một thành viên nghiên cứu trong viện Khoa Học Nano (Nanoscience), kiêm Giáo sư dậy công nghệ Nano (Nanotechnology) tại University of Melbourne, Australia.

      Ghi chú:  Chắt Dâu của Cụ Lưu Trọng Cảnh (vợ của Scientist Lưu Quốc Hùng (Dewitt)).
 
       NGUYỄN TÍCH LAM, PhD. và chồng Scientist Lưu Quốc Hùng (Dewitt)
 
6.  PHẠM PHƯƠNG, J.D.
     Sinh năm:  1973 ti Sài Gòn, Việt Nam.
     Học vị:        Tiến Sĩ  (Luật).                                            Năm tốt nghiệp: Năm 2003 
                                             Đại HọcUniversity of San Francisco Law School, U.S.A.
                         Cử nhân (Nghiên cứu Phụ nữ - B.A. Women's Studies), tốt nghiệp tại University of California, Irvine, U.S.A.
                         Cử nhân (Sinh thái xã hội học – B.A. Social Ecology)tốt nghiệp tại University of California, Irvine, U.S.A.
 

      Chức danh công việc: Phó tổng chưởng lý tại Sở Tư Pháp California (phần luật chống độc quyền).

      Ghi chú:  Chắt Ngoại của Cụ Lưu Trọng Cảnh (Mẹ là Lưu Thị Thanh Trà).
 
                                                        PHẠM PHƯƠNG, J.D.
Lưu Quang Bình


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)