Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 5/6/2012
E-mail     Bản in

Nhà văn LƯU VĂN KHUÊ
LUUTOC.VN - Giới thiệu các tác phẩm của nhà văn LƯU VĂN KHUÊ


LƯU VĂN KHUÊ

•  Hiện sống và viết tại Hải Phòng,Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng .
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
•  Hành tinh màu da cam (NXB Kim Đồng - 1991)- truyện - tác phẩm đoạt Giải thưởng của Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn Việt Nam
•  Có một mùa bóng đá (NXB Kim Đồng - 1990) mới đây được Hãng phim Giải Phóng dựng thành phim U14 đội bóng trong mơ.
•  Một thời vệ quốc (NXB Hải Phòng - 2007) - tiểu thuyết.
•  Mạc Đăng Dung (NXB Hải Phòng - 2007) - tiểu thuyết lịch sử .
·
·
  MẠC ĐĂNG DUNG - tiểu thuyết lịch sử - kỳ thứ 1
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 2
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 3
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 4 - hồi 5.
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 6
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 7
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 8
.  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 9
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 10 & 11
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 12
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 13
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 14 & 15
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 16 & 17
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 18 & 19
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 20 & 21
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 22 & 23 & 24
·  MẠC ĐĂNG DUNG - kỳ thứ 25 & 26 & 27
·  MẠC ĐĂNG DUNG - KẾT
 
 
Lưu Quang Bình (St)