Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. DANH NHÂN LƯU TỘC.
Đăng ngày 5/1/2012
E-mail     Bản in

Họ Lưu – Những vị đỗ kỳ thi Hương thuộc Triều Nguyễn
 
Số
TT
Họ và Tên
Quê quán
Đỗ hạng
Khoa thi
Làm Quan
Chức vụ
 
1
 
Lưu Bửu Tam
Thôn Long Toàn,huyện Phước Lộc
 
Cử nhân
Quý Dậu (1813)
 
 
2
Lưu Công Đạo
Ích Hậu,Thiên Lộc (cũ)
Can Lộc,Hà Tĩnh
 
Cử nhân
Quý Dậu (1813)
 
Lang Trung
 
3
 
 
Lưu Diệu
Nguyệt Áng,Thanh Trì,Hà Nội
 
Cử nhân
Tân Tỵ (1821)
 
Tri phủ
 
4
 
 
Lưu Nghi
Nguyệt Áng,Thanh Trì,Hà Nội
Cử nhân
Minh Mạng thứ 2
Tân Tỵ (1821)
 
Tri huyện
 
5
 
 
Lưu Nguyên Ôn
Nguyệt Áng,Thanh Trì,Hà Nội
Cử nhân
Minh Mạng thứ 9
(1828)
 
Viên Ngoại Lang
 
6
 
 
Lưu Lượng
Cao Lao,Bố Trạch,Quảng Bình
 
Cử nhân
Đinh Dậu (1837)
 
Tham tri Bộ Lại
 
7
 
 
Lưu Tư Trung
Thọ Lộc,Tuy Viễn,Bình Định
 
Cử nhân
Nhâm Dần (1842)
 
 
8
Lưu Tấn Thiện
Thôn Lộc Trường,
Vĩnh Trị,Vĩnh Long
 
Cử nhân
Đinh Mùi (1847)
 
Tri phủ
 
 9
Lưu Khắc Nhất
Từ Ô,Thanh Miện (cũ)
Nam Thanh,Hải Dương
 
Cử nhân
Mậu Thân (1848)
 
Chưởng Ấn
 
 10
Lưu Như Sơn
Bằng Cách,Đường An (cũ)
Cẩm Bình,Hải Hưng
 
Cử nhân
Canh Tuất (1850)
 
Tri huyện
 
 11
Lưu Văn Chấn
Chi cát,Phù Ninh (cũ)
Sóc Sơn,Hà Nội
 
Cử nhân
Canh Tuất (1850)
 
 
12
 
Lưu Văn Bình
Cao Lao,Bố Trạch,Quảng Bình
 
Phó bảng
Quý Sửu (1853)
 
Viên Ngoại lang
Bộ Hình
 
13
 
Lưu Thế Phụ
Vũ Xá,Mỹ Lộc,Nam Định
 
Cử nhân
Mậu Ngọ (1958)
 
Tri phủ
 
14
 
Lưu Thiện Kế
Hương Cát,Kiến Xương,Thái Bình
 
Cử nhân
Tân Dậu (1861)
 
Thương biện
huyện Mỹ Đức
 
15
 
Lưu Tiến Điền
Hòa Xá,Ứng Hòa,Hà Tây
 
Cử nhân
Tân Dậu (1861)
 
Bố chánh
Cao Bằng
 
16
 
Lưu Tuấn Lý
Trượng Đỗ,Quỳnh Côi,Thái Bình
 
Cử nhân
Tân Dậu (1861)
 
Tri huyện
 
17
 
Lưu Uyển
Thượng Trì,Từ Liêm,Hà Nội
 
Cử nhân
Kỷ Mão (1870)
 
Tri phủ
 
18
 
Lưu Truy
Thọ Lộc,Tuy Viễn,Bình Định
 
Cử nhân
Nhâm Ngọ (1882)
 
 
19
 
Lưu Đức Xứng
Cao Lao,Bố Trạch,Quảng Bình
 
Cử nhân
Giáp Thân (1884)
 
Ngự sử
 
20
 
Lưu Văn Thủ
Xã Thanh Lâm,Hải Dương
 
Cử nhân
Mậu Tý (1888)
 
 
21
 
Lưu Vĩnh Kiến
Cao Lao,Bố Trạch,Quảng Bình
 
Cử nhân
Mậu Tý (1888)
 
Tri huyện
 
22
 
Lưu Khắc Chước
xã Chi Phong,Nam Định
 
Cử nhân
Mậu Tý (1888)
 
 
23
 
Lưu Thành
Nguyệt Áng,Thanh Trì,Hà Nội
 
Cử nhân
Đinh Dậu (1897)
 
 
24
 
Lưu Đức Tuân
Cao Lao,Bố Trạch,Quảng Bình
 
Cử nhân
Kỷ Dậu (1909)
Tri phủ
 
25
 
Lưu Sĩ Chương
Đại Đồng,Nam Đàn,Nghệ An
 
Cử nhân
Ất Mão (1915)
 

Triều Nguyễn đã tổ chức được 17 khoa thi Hương (11 ân khoa,36 khoa chính) và 5232 Cụ Cử

Nguồn :
* "Những Ông Nghè,Ông Cống triều Nguyễn" của Nhóm biên soan : Bùi Hạn Cẩn - Nguyễn Loan - Lan Phương
LƯU QUANG SƠN (Hải Phòng) St


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)