Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 4/12/2012
E-mail     Bản in

Sách của TS LƯU KIẾM THANH
Giới thiệu sách của tác giả TS.LƯU KIẾM THANH

Nghiệp Vụ Hành Chính Văn Phòng - Tập 1: Công Tác Điều Hành, Tham Mưu, Tổng Hợp Lễ Tân (Bìa Cứng) 
Tác giả: TS. Lưu Kiếm Thanh (ISBN: 217190 | Giá: 500,000 đ)
Văn phòng cơ quan, tổ chức là đơn vị, bộ phận hành chính có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức và điều hành công việc, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ lãnh đạo. Bên cạnh đó, văn phòng còn là bộ phận phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày như tổ chức các cuộc làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác, hoạt động chuyên môn của các đơn vị, bộ phận: chuẩn bị các điều kiện, phương tiện bảo đảm công tác của cơ quan, tổ chức nói chung. Để có tài liệu tham khảo nhằm ...

Tổ Chức Và Hoạt Động Của Bộ Máy Chính Quyền Thành Phố Thuộc Trung Ương
VŨ ĐỨC ĐÁN(Đồng tác giả),TS. LƯU KIẾM THANH(Tác giả) (ISBN: 53962 | Giá: 29,000 đ)
Sách được biên soạn với mục đích: Góp phần làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn đặc điểm, vi trí, vai trò, yêu cầu tổ chức , hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trực thuộc trung ương trong hệ thống bộ máy nhà nước. Đưa ra những kiến nghị về phương hướng hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố nhằm xây dựng tổ chức tối ưu, đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền lực nhà nước trên địa bàn thành phố trong điều kiện hiện nay. Phân tích thực trạng hệ thống viên ...

Kỹ Thuật Lập Quy
TS. LƯU KIẾM THANH(Tác giả) (ISBN: 24436 | Giá: 45,000 đ)
Lập quy là một hình thức hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành pháp thông qua hoạt động xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo luật định. Vấn đề kỹ thuật lập quy cũng đã được nghiên cứu và đề cập ở nhiều cuốn sách, song cuốn Kỹ thuật lập quy của PTS. Lưu Kiếm Thanh, cán bộ giảng dạy của Khoa Văn bản & Kỹ thuật hành chính, Học viện Hành chính quốc gia là một cuốn sách đề cập tương đối đầy đủ và chuyên sâu về lĩnh vực này. Cuốn sách là kết quả của ...

Lịch Sử Học Thuyết Chính Trị Trên Thế Giới (Bìa Cứng)
PHẠM HỒNG THÁI(Biên dịch),LƯU KIẾM THANH(Biên dịch) (ISBN: 153270 | Giá: 65,000 đ)
Cuốn sách "Lịch Sử Học Thuyết Chính Trị Trên Thế Giới (Bìa Cứng)" chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống các môn khoa học xã hội. Nó là lịch sử quá trình đang tiến triển nhằm nhận thức các hình thái chính trị của đời sống xã hội. Hệ tư tưởng chính trị gắn bó mật thiết với sự tồn tại của xã hội và nhà nước có giai cấp bời vì nó phản ánh trước hết mối quan hệ giữa các giai cấp, đảng phái, các nhóm xã hội với chế độ nhà nước...Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. ...

Từ Điển Tin Học Anh - Việt; Việt - Anh (MiniDictionary Of Computer)
TS. NGUYỄN VĂN CHIẾN(Tuyển dịch và biên soạn),TS. LƯU KIẾM THANH(Tuyển dịch và biên soạn),KS. TRẦN XUÂN PHƯỢNG(Tuyển dịch và biên soạn) (ISBN: 141292 | Giá: 25,000 đ)
Đặc điểm của cuốn "Từ Điển Tin Học Anh - Việt; Việt - Anh (MiniDictionary Of Computer)":Gồm những thuật ngữ thông dụng mới nhất về máy tính.Định nghĩa, giải thích rõ ràng, nhiều minh họa và bảng biểu sinh động.Đề cập đến mọi lĩnh vực của khoa học máy tính: Hệ thống xử lý thông tin, máy tính cá nhân, hệ thống văn phòng...Bảng tra cứu Anh - Việt và Việt - Anh thuận tiện nhất.Dành cho tất cả những người quan tâm đến máy tính, nhất là những người mới bước vào lĩnh vực này.Dễ hiểu, tiện dụng và hiệu ...
Theo minhkhai.com.vn