Ξ|Ξ   HỌ LƯU ĐỊA PHƯƠNG ::. MIỀN BẮC ::. Nam Định.
Đăng ngày 4/11/2021
E-mail     Bản in

TỘC LƯU CÔNG - GIAO THỦY, NAM ĐỊNH

LƯU CÔNG TỘC - GIAO THỦY
Một gốc sinh ra vạn phái chi
LƯU CÔNG thủy tổ quán Thanh Trì
Phò vua dựng nước ngăn xâm lược
Giết giặc giúp đời chói lọi gương
Hậu duệ LƯU CÔNG rạng sáng ngời
Mở mang bờ cõi khắp muôn nơi
Làng Thanh, Giao Thủy nơi đất mới
Con cháu của người ở nơi nơi
Lớp cháu con muôn đời cố gắng
Vượt khó khăn phấn đấu thành tài
Để cho trang sử thêm dài
Ghi dòng Lưu Tộc sáng ngời ngàn năm
Lòng thành kính dâng lên tiên tổ
Nguyện đồng tâm kiến tạo tương lai
Kết đoàn xây dựng ngày mai
Báo công tiên tổ, đền ơn sinh thành
Lưu Thanh Hòa