Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. BAN LIÊN LẠC LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 31/8/2017
E-mail     Bản in

Thông báo: Về việc tổ chức lễ Vu Lan tại chùa Báo Quốc
Vừa qua, trên các kênh thông tin đang lan truyền chương trình lễ Vu Lan tại chủa Báo Quốc, nay BLL LTVN xin đưa ra thông báo chính thức để các Quý đồng tộc được biết.
LƯU TỘC VIỆT NAM - BAN LIÊN LẠC LTVN
Số: 09/2017/TB-BLL-LTVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 Hà nội ngày 25 tháng 08 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lễ Vu lan tại chùa Báo Quốc
 
Ngày 04 tháng 08 năm 2017 tại thành phố Hà Nội, dưới sự điều hành của ông Lưu Minh Hiệu, Trưởng ban liên lạc, Thường trực Ban Liên lạc LƯU TỘC VIỆT NAM đã họp và đi đến thống nhất:
  1. Ban Liên lạc LƯU TỘC VIỆT NAM không có chủ trương và không đứng ra tổ chức Lễ Vụ Lan tại chùa Báo quốc, làng Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong tháng 7 âm lịch năm 2017. Đây không phải là văn hóa tâm linh của dòng họ. Theo tập tục của người Việt Nam thì lễ Vu lan chủ yếu làm tại bàn thờ gia tiên, từ đường, chùa đền tại nơi gần mình đang sinh sống… Hơn nữa, lễ Vu Lan không được quy định trong QUY ƯỚC LƯU TỘC VIỆT NAM.
  2. Sau khi thống nhất như  trên, Ông Lưu Minh Hiệu - Trưởng ban liên lạc đã trao đổi với các ông Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện Hưng Hà và Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch xã Canh Tân và đã thống nhất: UBND xã Canh Tân, UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình & Ban Liên Lạc LƯU TỘC VIỆT NAM không có chủ trương tổ chức lễ Vu lan tại chùa Báo Quốc vào ngày 12/7 ÂL (tức ngày 2/9/2017).
  3. Để khỏi mất thời gian, tiền của, công sức của các dòng họ và các đồng tộc, Ban Liên Lạc LƯU TỘC VIỆT NAM xin thông báo đến tất cả các dòng họ và đồng tộc họ Lưu trên toàn quốc: Các dòng họ và đồng tộc ở xa không nên tham dự Lễ Vu lan tại chùa Báo Quốc ngày 12/7 ÂL (tức ngày 2/9/2017).
Nay xin thông báo đến toàn thể các dòng họ và đồng tộc họ Lưu trên toàn quốc được biết./.
  BAN LIÊN LẠC LƯU TỘC VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN
LƯU MINH HIỆU

 
BLL LTVN