Ξ|Ξ   VƯỜN THƠ NHẠC ::. Góc Nhạc - Thơ.
Đăng ngày 31/5//2019
E-mail     Bản in

ĂN VÓC HỌC HAY - LƯU CHỦ
"ĂN VÓC, HỌC HAY"
Đời nghèo nhưng trí chẳng "nghèo",...
Tâm luôn phải "luyện" tuân theo "lẽ Đời"!
Trí không được phép "nghỉ ngơi"!...
Phải luôn "động não" bởi "Trời cho ta",...
Không cần "Châu báu, gấm hoa",...
Sống luôn: Giản dị, hiền hòa, bao dung!
Trường Đời thật cũng "Vô cùng"!
Nét chung "Tựu lại" ta chung "Giống Nòi"...
Luôn tìm "Gương sáng" mà "Noi"!?
Tâm luôn "Tĩnh lặng" xét soi "Lẽ Đời"...
Dù đi khắp bốn phương Trời...
Lòng luôn khao khát " Bầu Trời" yêu thương,...!
Tác giả Chủ Lưu
Hải Dương, 31/5/2019
LƯU CHỦ


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)