Ξ|Ξ   TIN TỨC ::. THÔNG TIN.
Đăng ngày 31/3/2014
E-mail     Bản in

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 1025 NĂM NGÀY SINH NHỊ VỊ LƯU - ĐẠI VƯƠNG
(LUUTOC.VN) - Ngày 27/03/2014, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị công bố chính thức Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 1025 năm Ngày sinh Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Điều. Đại diện BLL Lưu Tộc Việt Nam tham dự cuộc họp và tham gia BTC. Thể theo đề nghị của Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm, BBT Website LUUTOC.VN đăng tin chi tiết Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm và kính mời tất cả bà con đồng tộc họ Lưu Việt Nam cùng bạn bè, thân hữu bố trí thời gian về tham dự buổi Lễ, dâng hương lên các Danh nhân họ Lưu tại Đền Lưu Xá và tích cực tham gia đóng góp và vận động công đức đầu tư tôn tạo và xây dựng di tích.


 
   Hơn 1 năm qua, theo sự chỉ đạo của tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà, Đảng ủy, UBND và nhân dân xã Canh Tân, thôn Lưu Xá cùng Lưu Tộc Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh công lao của “Nhị vị Lưu Thái phó” với dân, với nước, với quê hương, như:
-  Tổ chức long trọng kỷ niệm 995 năm ngày mất của Thái úy Lưu Khánh Đàm;
-  Phối hợp với Hội Sử học Việt Nam (bao gồm các nhà nghiên cứu Lịch sử, Hán Nôm của Trung ương và tỉnh Thái Bình) đã nghiên cứu về Thái úy Lưu Khánh Đàm với Vương triều nhà Lý;
-  Đầu tư tôn tạo đền Lưu Xá - đền Nhị vị Lưu Đại vương, gồm: cung nghinh an vị tượng Tứ vị Đại vương Linh Thần làng Lưu Xá, tân trang lại cảnh quan xung quanh đền, xây dựng đường xá trước đền và trong khuôn viên khu di tích...;
-  Tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Cây di sản Việt Nam” cho cây si ấn tượng gần 200 tuổi ngay tại sân đền;
-  Xúc tiến thành công đặt tên đường Lưu Khánh Đàm tại quận Long Biên, TP Hà Nội;
-  Đặc biệt, Quy hoạch chi tiết khu Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật đền Lưu Xá đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt ngày 13/12/2103 với quy mô 9,6ha và tổng vốn đầu tư là 186 tỷ đồng.

          Năm nay, theo “Lưu Đại vương Ngọc phả” của đền Lưu Xá, thì đúng tròn 1025 năm sinh thành hai anh em Danh thần Lưu Khánh Đàm và Lưu Điều (Lưu Ba). UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo cho huyện Hưng Hà đứng ra tổ chức long trọng Lễ Kỷ niệm tròn năm sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Ba. Thành phần BTC và Kế hoạch tổ chức đã được UBND huyện Hưng Hà chính thức ban hành (có kèm theo dưới đây).

          Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm đã diễn ra ngày 27/03/2014 tại Trụ sở UBND xã Canh Tân. Tham dự có Ông Nguyễn Thanh Tuyền, PCT UBND huyện Hưng Hà – Trưởng BTC cùng tất cả thành viên là đại diện của các phòng ban ngành của huyện, xã và BLL Lưu Tộc Việt Nam.

PCT Nguyễn Thanh Tuyền khai mạc Hội nghị
 
          Hội nghị khảng định hai mục đích chính của Lễ kỷ niệm là Dâng hương tưởng niệm các Danh thần họ Lưu được thờ tại Lưu Xá và Giới thiệu Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu Di tích đình, đền, chùa, lăng mộ và các công trình lien quan khác trên đất Lưu Xá, trong đó chú trọng vấn đề xã hội hóa tham gia tôn tạo và xây dựng các hạng mục trong Quy hoạch.

Sau khi đã thảo luận sôi nổi, Hội nghị thống nhất: Đây là cơ hội để quảng bá rộng rãi Di tích đến tất cả các đối tượng, các giới (trong đó có giới báo trí)... từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương, do vậy tranh thủ mời rộng rãi quan khách từ địa phương đến Trung ương; bạn bè, thân hữu, nhất là những người thành đạt trong giới quan chức, sỹ quan lực lượng võ trang, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, các giới vận hành tâm linh để vận động tham gia công đức hỗ trợ đầu tư theo các hạng mục đầu tư trong Quy hoạch Di tích.   

Ông Lưu Đức Lượng - Trưởng phòng VHTT huyện Hưng Hà giới thiệu Kế hoạch


 
Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Trưởng ban BTC kết luận và đề nghị đầu mối triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức là Ông Bùi Xuân Phóng, Chánh VP huyện; Ông Trần Tiến Thuật, Chủ tịch UBND xã Canh Tân và Ban Liên lạc Lưu Tộc Việt Nam.
 
 
UBND HUYỆN HƯNG HÀ
BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
           Số:  23 /KH-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                 Hưng Hà, Ngày 24 tháng 3 năm 2014
 
KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ Kỷ niệm 1025 năm Ngày sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm,
Thái phó Lưu Điều tại Khu di tích các danh nhân họ Lưu 
trên địa bàn xã Canh Tân, huyện Hưng Hà

Đền Lưu Xá và chùa Báo quốc là di tích lịch sử văn hoá Quốc gia thờ tứ vị Đại vương, trong đó có Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều có công giúp Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế, dâng kế dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La.

          Để mở rộng và nâng cấp quần thể di tích UBND huyện Hưng Hà đã đề nghị UBND tỉnh cho phép quy hoạch chi tiết Khu di tích các danh nhân dòng họ Lưu, đến nay việc quy hoạch chi tiết đã hoàn thiện và được UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ Quyết định số 1523 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của UBND huyện Hưng Hà về việc thành lập BTC Lễ kỷ niệm 1025 năm Ngày sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều tại Khu di tích các danh nhân họ Lưu trên địa bàn xã Canh Tân, Ban tổ chức xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

          - Thông qua tổ chức Lễ kỷ niệm 1025 năm Ngày sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều để khẳng định công lao to lớn của anh em dòng họ Lưu với quá trình dựng nghiệp, hưng nghiệp của nhà Lý.

          - Thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1025 năm ngày sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều để khẳng định về truyền thống yêu nước, cách mạng của đất và người Hưng Hà nói chung, xã Canh Tân nói riêng; tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý thức và đạo lý của người Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ ơn người trồng", khơi dậy lòng tự hào dân tộc với các tầng lớp nhân dân trong huyện, xã và con cháu trong dòng tộc họ Lưu và huy động xã hội hóa các nguồn lực để tôn tạo, nâng cấp di tích. 

          2. Yêu cầu:
          - Việc tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo an toàn, trang trọng và tiết kiệm, thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hoá, phù hợp với phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

          B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BUỔI LỄ

I. Công tác tuyên truyền

1. Hình thức
          - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của TW, tỉnh, huyện, xã: từ đầu tháng 4/2014.
          - Tuyên truyền thông qua băngzôn, khẩu hiệu.

           2. Nội dung tuyền truyền:

          + Lịch sử di tích, truyền thống đất và người Canh Tân, lịch sử và công lao của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều.
          + Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm của UBND huyện.

+ Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu di tích.
+ Sự đóng góp nhân tài, vật lực của các tầng lớp nhân dân trong, ngoài xã và con cháu trong dòng họ.

II. Thành phần đại biểu mời dự lễ:

1. Ở tỉnh:

Mời thường trực Tỉnh uỷ, TT HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan, các đoàn thể quần chúng, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Thái Bình.

2.  huyện:

- Mời TT Huyện uỷ, TT HĐND, lãnh đạo UBND.
- Trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể.
- Lãnh đạo các xã, thị trấn trong cụm.

3. Các thành phần khác: 

Ban liên lạc họ Lưu toàn quốc.
- Các dòng họ Lưu trong cả nước.
- Một số doanh nhân là con em xã Canh Tân, doanh nhân người họ Lưu thành đạt và một số doanh nhân khác.
- Ban tư vấn thiết kế Khu di tích các danh nhân họ Lưu.

4Ở xã Canh Tân:

- Ban chấp hành Đảng bộ.
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể của xã, Bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó trưởng thôn các thôn làng trong xã.
- Ban chấp hành các đoàn thể thôn Lưu Xá.
- Con em làng Lưu Xá xa quê.
- Các tầng lớp nhân dân thôn Lưu Xá.

          III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN:

1. Trang trí khánh tiết

          + Trang trí lễ đài:
- Cờ Tổ quốc và Tượng Bác Hồ( bên trái nhìn lên)
          - Tít(bên phải nhìn lên): 
Lễ Kỷ niệm 1025 năm Ngày sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều 
                                                                            Canh Tân - Hưng Hà, ngày 11 tháng 4 năm 2014
          - Bục phát biểu
          + Khẩu hiệu 2 bên:
- Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều người có công giúp Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.
- Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều người đầu tiên dâng kế dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La.
          + Cờ Tổ quốc, cờ hội, cờ hồng kỳ khu vực lễ đài và sân lễ
          + Bàn ghế đại biểu.
+ Pa nô in toàn cảnh quy hoạch.

2. Nội dung, chương trình Lễ khai mạc: Thời gian từ 8h - 10h30 ngày 11/4/2014 (tức ngày 12/3 âm lịch):  

          + Chương trình văn nghệ chào mừng.
+ Chào cờ.
          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
          + Diễn văn ôn lại lịch sử, công lao to lớn của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều và lịch sử của di tích.
          + Báo cáo giới thiệu quy hoạch chi tiết Khu di tích được UBND tỉnh phê duyệt.
          + Đại diện dòng họ Lưu phát biểu.
+ Đại diện doanh nhân thành đạt phát biểu.
          + Lãnh đạo cấp trên phát biểu.
          + Lãnh đạo xã cảm ơn.

3. Lễ dâng hương tưởng niệm: Thời gian từ 10h30 - 11h ngày 11/4/2014 (tức ngày 12/3 âm lịch)

          (Các đội tế nam quan, nữ quan làm nền).
          + Mời các đại biểu, các đoàn vào dâng hương.

          IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Trách nhiệm của Phòng Văn hoá & Thông tin:

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với UBND xã chỉ đạo nội dung buổi lễ.
- Chỉ đạo công tác trang trí khánh tiết.

2. Trách nhiệm của Trung tâm Văn hóa Thông tin - TT huyện:

- Chỉ đạo và phối hợp với UBND xã tổ chức trang trí băng, cờ, khẩu hiệu và khán đài.
- Chủ trì và phối hợp với UBND xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng

3. Trách nhiệm của UBND xã Canh Tân:

- Phối hợp với dòng họ Lưu tổ chức quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng của TW và tỉnh.
- Chủ động mời con em xã Canh Tân xa quê, đại biểu của xã, các xã lân cận.
- In băng, khẩu hiệu, Pa nô quy hoạch bằng vải bạt, bố trí lực lượng trang trí băng, cờ, khẩu hiệu, khán đài theo sự chỉ đạo của Trung tâm VHTT-TT huyện.
- Chuẩn bị bàn ghế cho khách mời và các vị đại biểu về dự lễ, trang âm loa máy phục vụ cho lễ khai mạc và lễ dâng hương, băng hoặc đĩa hát Quốc ca.
- Bố trí địa điểm, lực lượng đón, tiếp khách và trông giữ phương tiện.
- Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự.
- Lập dự trù đề nghị UBND huyện  hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí.

 4. Trách nhiệm của Ban quản lý di tích đền Lưu Xá và chùa Báo Quốc:

- Tổ chức sắp lễ bày tại các ban của 2 điểm di tích.
- Đảm bảo vệ sinh toàn bộ khu vực di tích.
- Tổ chức lực lượng nam quan, nữ quan, tổ chức đội hình tế.
- Tổ chức đón, tiếp khách về dự Lễ khai mạc và dâng hương tưởng niệm.

5. Trách nhiệm của Ban liên lạc dòng họ Lưu:

- Phối hợp với UBND xã Canh Tân tổ chức tuyên truyền quảng bá trên hệ thống thông tin đại chúng của TW, tỉnh.
- Chủ động mời khách của T.Ư, con em dòng họ Lưu, các doanh nhân thành đạt.
- Phối hợp với UBND xã Canh Tân xây dựng kế hoạch tổ chức đón tiếp các đoàn là con cháu dòng họ Lưu trong toàn quốc.
- Bố trí đại diện Ban liên lạc, doanh nhân thành đạt của Lưu Tộc VN phát biểu.

6. Đài phát thanh huyện:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền từ đầu tháng 4 trên hệ thống truyền thanh.
- Ghi hình toàn bộ các hoạt động trong Lễ kỷ niệm.
- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã Canh Tân truyền thanh trực tiếp.
- Đưa tin, bài, hình ảnh trên trang thông tin điện tử của huyện.

7. Văn phòng HĐND & UBND huyện:

- In, phối hợp với Ban liên lạc dòng họ Lưu, UBND xã Canh Tân gửi giấy mời cho các đại biểu của tỉnh, huyện.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa TT chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo huyện.

8. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện:

- Căn cứ vào chỉ đạo của UBND huyện bố trí nguồn kinh phí cấp hỗ trợ cho Lễ kỷ niệm.
- Chỉ đạo và hướng dẫn cho UBND xã Canh Tân quản lý nguồn thu, thanh quyết toán chi cho Lễ Kỷ niệm.

9. Công an huyện: 

- Phối hợp với UBND xã Canh Tân chỉ đạo lực lượng Công an xã đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội  tại khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm.
- Đảm bảo giao thông tại các tuyến đường về khu vực tổ chức Lễ Kỷ niệm.

10. Công ty Cổ phần quy hoạch và kiến trúc Việt Nam:

- Báo cáo quy hoạch chi tiết Khu di tích các danh nhân họ Lưu
Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1025 năm Ngày sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều tại Khu di tích các danh nhân họ Lưu.

Căn cứ vào Kế hoạch trên đề nghị các ngành, UBND xã Canh Tân thực hiện nghiêm túc./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NỘI DUNG CÁC KHẨU HIỆU:
 
1- Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm 1025 năm Ngày sinh của Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều và giới thiệu quy hoạch chi tiết Khu di tích các danh nhân họ Lưu.
2- Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3- Phát huy truyền thống quê hương, nhân dân và cán bộ xã Canh Tân quyết tâm phấn đấu hoàn thánh thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới.
4- Thái úy Lưu Khánh Đàm, Thái phó Lưu Điều người có công giúp Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế, dâng kế dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La.
5- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
6- Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7- Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
8- Giữ gìn, khai thác, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
 

                                                                   TM. BAN TỔ CHỨC
Nơi nhận:                                                       TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo UBND tỉnh
- Sở VH, TT&DL
- TT huyện ủy, TT HĐND;                           (Đã ký và đóng dấu)
- Lãnh đạo UBND huyện
- Các thành viên BTC
- Lưu VT, VHTT.
                                                          PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
                                                               Nguyễn Thanh Tuyền 

 


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)