Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. HỘI GÁI - DÂU - RỂ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 30/5/2012
E-mail     Bản in

PGS.TS LƯU THỊ HƯƠNG
Thông tin chung: 1. Được cấp các học vị: Kỹ sư kinh tế ; Tiến sỹ kinh tế 2. Năm được cấp bằng ĐH: 1978, Chuyên ngành: Kỹ sư kinh tế, Trường ĐH Công nghệ Ôđétxa, Liên xô cũ
PGS.TS LƯU THỊ HƯƠNG

Năm 1992, tham gia khoá đào tạo về Quản lý kinh tế thị trường, Trường EAP, Nước : Cộng hoà Pháp
Năm được cấp bằng TS: 1995, Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàngTrường Đại học Kinh tế Quốc dân,Nước : Việt Nam
3. Học hàm: Phó Giáo sư; Năm được công nhận : 2002; Ngành : Ngân hàng – Tài chính
4. Sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Pháp; Mức độ : D . Tiếng Nga ; Mức độ : D. Tiếng Anh,đọc tài liệu

II.THÂM NIÊN GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
11. Quá trình tham gia đào tạo đại học và sau đại học 
11.1 Thâm niên giảng dạy:
     + Từ năm 1979 đến nay, Chuyên ngành NH – TC, tại  Trường ĐH Kinh tế quốc dân
     + Thông tin chi tiết (5 năm gần đây)
      TT
 
                 Tên môn học giảng dạy                   Giảng dạy (tiết)                         Chuyên ngành
              ĐH              SĐH
       1                  Tài chính doanh nghiệp              200              300                 Ngân hàng – Tài chính
       2                  Thẩm định tài chính DA              100              100                 Ngân hàng – Tài chính
       3                  Phân tích tài chính              100                   Ngân hàng – Tài chính
           
           
11.2. Quá trình tham gia hướng dẫn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh:
+ Số lượng Tiến sĩ đã bảo vệ: 5   ; Số lượng NCS đang hướng dẫn: 1
    Số lượng Thạc sĩ đã hướng dẫn: Trên 50 ; Sinh viên đã hướng dẫn: Trên 300
+ Thông tin chi tiết:
Tên  luận án của NCS
(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
Vai trò hướng dẫn
(chính hay phụ)
Tên NCS, Thời gian đào tạo Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)
Phát triển Quỹ đầu tư ở Việt Nam Hướng dẫn chính Nguyễn Văn Định Đại học Quốc gia
Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) Hướng dẫn chính Đoàn Thanh Tùng  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Hoàn thiện và phát triển hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Bảo hiểm ở Việt Nam Hướng dẫn chính Đoàn Trung Kiên Bộ Tài chính (Đã chuyển công tác)
 Quản lý Ngân sách các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng Hướng dẫn chính 
 
Trần Quốc Vinh
 
 Kho bạc Nhà nước Việt Nam
 
Hoàn thiện giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam Hướng dẫn chính Lê Trung Thành Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch & Đầu tư
 Nhiều luận văn thạc sĩ, một số luận văn bằng tiếng Pháp       
       
        
12. Các loại sách chuyên khảo, tham khảo, hướng dẫn đã công bố:
      TT                           Tên sách         Loại sách   Viết một mình, chủ biên hoặc tham gia viết                 Nơi xuất bản
       1 Tài chính doanh nghiệp         Giáo trình                         Chủ biên, Tham gia                 NXB Giáo dục
       2 Thẩm định tài chính dự án         Giáo trình                         Chủ biên, Tham gia                 NXB Giáo dục
 
13. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN đã nghiệm thu
   TT        Tên chương trình, đề tài, dự án..     Chủ                nhiệm   Tham gia          Thời gian thực hiện                    Ngày
             nghiệm thu
          Kết quả
   1 Quản lý, sử dụng và trả nợ nước ngoài ở Việt Nam             X                   1996-1997                 4/9/1997          Xuất sắc
   2 Luận cứ khoa học về việc xử lý những bất cập trong các NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay            X                    1998-1999                 2/7/1999               Tốt
   3 Giải pháp hoàn thiện Thuế GTGT ở nước ta hiện nay            X                    2000-2001                30/8/2001               Tốt
   4 Giải pháp phát triển đồng bộ TTTC ở Việt Nam hiện nay            X                    2001-2002                11/7/2002              Khá
  Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường ĐH khối công lập ở Việt Nam            X                    2005-2006                 22/6/2006               Tốt
   5 Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam        X                     2001-2004                 21/4/2004               Tốt
   6 Hiệu quả hoạt động của DNNN khu vực Miền Trung             X                   2010 - 2011         Bắt đầu triển khai  

14. Bài báo khoa học đã công bố
Khoảng hơn 10 bài báo đã công bố trên các tạp chí: Kinh tế phát triển; Tài chính…
 
Lưu Quang Bình (St)