Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 30/3/2013
E-mail     Bản in

Công văn của Hội Khoa học Lịch sử VN gửi UBND tỉnh Thái Bình
(LUUTOC.VN) - Trích đăng thông tin Công văn và chường trình của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam gửi UBND tỉnh Thái Bình thông báo về việc sẽ tham gia trong Hội thảo : " Thái úy Lưu Khánh Đàm và Lưu Khánh Điều với sự nghiệp Vương triều Lý" tổ chức vào dịp Lễ Húy nhật tưởng niệm 955 năm Thái úy Lưu Khánh Đàm tạ thế.
HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ
                                           VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
 
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm  2013
 
   Kính gửi: Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình
 
          Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận được ý kiến của ông Lưu Minh Hiệu - Trưởng ban và Tiến sĩ Lưu Văn Thành - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Liên lạc dòng họ Lưu Việt Nam, đề nghị Hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Hán Nôm tổ chức Hội thảo khoa học về Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Khánh Điều với sự nghiệp Vương triều Lý.

          Thay mặt Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chúng tôi đã mời PGS.TS. Nguyễn Minh Tường, Chuyên gia nghiên cứu Lịch sử Cổ-trung đại Việt Nam và Hán học là người chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của cuộc Hội thảo nói trên. Qua một thời gian nghiên cứu về hai danh nhân lịch sử Lưu Khánh Đàm và Lưu Khánh Điều, PGS.TS. Nguyễn Minh Tường đã phác thảo Chương trình Hội thảo khoa học, gồm 15 báo cáo tham luận xung quanh hai vị danh nhân này (có văn bản kèm theo).

          Kính thưa các vị Lãnh đạo!

          Thái úy Lưu Khánh Đàm và Thái phó Lưu Khánh Điều là các danh nhân lịch sử đã được lưu danh trong các bộ Chính sử nước ta như: Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám Cương mục, v.v… Ngoài ra, hai vị còn được nhân dân ghi nhận công lao to lớn và xây dựng Đền thờ tại Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, từ khi Lưu Khánh Đàm, Lưu Khánh Điều về với cõi vĩnh hằng tới nay đã gần 1000 năm, do vậy, tiểu sử, hành trạng và sự nghiệp của hai vị còn khá nhiều điều chưa sáng tỏ. Vì vậy, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam mong muốn tổ chức cuộc Hội thảo khoa học nói trên, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu có điều kiện để trao đổi, thảo luận, đi đến thống nhất trong việc nhận định về Lưu Khánh Đàm và Lưu Khánh Điều. Cuộc Hội thảo khoa học dự định tổ chức vào sát ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Tỵ (tức ngày 19-4-2013), tại đền thờ Nhị vị Lưu Đại vương, ở Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

          Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trân trọng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Thái Bình quan tâm, giúp đỡ để cuộc Hội thảo Khoa học thành công tốt đẹp.

          Nhân đây, chúng tôi xin gửi tới các vị Lãnh đạo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời cảm ơn chân thành.
 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
(Đã ký)
Dương Trung Quốc
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình
- Ban Liên lạc Lưu tộc Việt Nam
- Lưu VTHỘI KHLS VIỆT NAM -
VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC
THÁI ÚY LƯU KHÁNH ĐÀM VÀ THÁI PHÓ LƯU KHÁNH ĐIỀU
VỚI SỰ NGHIỆP VƯƠNG TRIỀU LÝ
 
1. Nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHLS Việt Nam:
          Lời khai mạc Hội thảo khoa học
2. GS.NGND Đinh Xuân Lâm - Phó Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam:
          Báo cáo Đề dẫn
3. PGS.TS. Nguyễn Minh Tường - Viện Sử học:
          Hành trạng và sự nghiệp của Thái úy Lưu Khánh Đàm - Vị công thần Vương triều Lý
4. PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ - Viện Sử học:
          Vài nét về chức Tam công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) của Vương triều Lý và chức Thái úy của Lưu Khánh Đàm
5. PGS.TS. Đinh Khắc Thuân - Viện Nghiên cứu Hán Nôm:
          Về giá trị tấm bia Mộ chí Thái phó Lưu Khánh Đàm trong việc nghiên cứu lịch sử Vương triều Lý
6. TS. Vương Thị Hường - Viện Nghiên cứu Hán Nôm:
          Tư liệu Hán Nôm về Lưu Khánh Đàm và Lưu Khánh Điều tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm
7. TS. Nguyễn Hữu Tâm - Viện Sử học:
          Tư liệu chữ Hán về Lưu Khánh Đàm và Lưu Khánh Điều trong các bộ Quốc sử tại Thư viện Viện Sử học
8. Nhà nghiên cứu Bùi Duy Lan - nguyên Giám đốc Bảo tàng Thái Bình:
          Dòng họ Lưu với các dòng họ ở Lưu Xá - Hưng Hà - Thái Bình
9. Nhà nghiên cứu Vũ Đức Thơm - Giám đốc Bảo tàng Thái Bình:
          Đình, đền thờ Lưu Khánh Đàm, Lưu Khánh Điều qua tư liệu khảo cổ học
10. Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Đoàn - tỉnh Thái Bình:
          Lưu Khánh Đàm - Lưu Khánh Điều qua Ngọc phả và Sắc phong
11. Nhà nghiên cứu Phạm Minh Đức - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thái Bình:
          Làng Lưu Xá - Hưng Hà - Thái Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc
12. Tác giả của làng Lưu Xá:
          Phong tục cúng lễ tại đền Nhị vị Lưu Đại vương tại Lưu Xá - Hưng Hà - Thái Bình
13. Tác giả họ Lưu:
          Khái quát về dòng họ Lưu Việt Nam
14. Nghiên cứu viên Ngô Vũ Hải Hằng - Viện Sử học:
          Lưu Khánh Đàm - Lưu Khánh Điều qua những bài nghiên cứu được công bố gần đây
15. Tường Minh - Viện Sử học:
            Một vài ý kiến khi sử dụng tư liệu Ngọc phả - Thần tích và Sắc phong trong việc nghiên cứu nhân vật lịch sử Lưu Khánh Đàm - Lưu Khánh Điều
16. Nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội KHLS Việt Nam:
          Tổng kết Hội thảo
DỰ KIẾN THỜI GIAN
 
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐIỀN DÃ (01 ngày)

2. Địa điểm:
          - Đền, Đình thờ Nhị vị Lưu Đại vương tại Lưu Xá, Hưng Hà, Thái Bình.
          - Chùa Báo Quốc, tại Lưu Xá, Hưng Hà, Thái Bình.
          - Viếng Lăng mộ Nhị vị Lưu Đại vương tại bến Lưu Xá.

II. THỜI GIAN NHẬN BÀI THAM LUẬN:

- Ngày 5 tháng 4 năm 2013, nộp bài vào email:
          - minhtuongvsh@yahoo.com.vn
          - C/C: ngovuhaihang@gmail.com và: thanh.luu@lhp.vn

III. TƯ LIỆU THAM KHẢO CHÍNH: 

-         Bài Về mộ chí Thái phó Lưu Khánh Đàm của Hoàng Văn Lâu, trên Thông báo Hán Nôm, năm 1996.
-         Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1.
-         Khâm định Việt sử thông giám Cương mục, tập 1.
-         Đại Nam nhất thống chí, tập 3, tỉnh Hưng Yên.
-         Sách Văn bia nhà Lý, Bia Mộ chí Lưu Khánh Đàm.
-         Thơ văn Lý - Trần, tập 1.

IV. TỔ CHỨC HỘI THẢO:  (01 ngày)

-         Thời gian: 18 tháng 04 năm 2013 (tức ngày Mùng 9 tháng 3 Âm lịch) hoặc ngày 17/04/2013 – sẽ chuẩn xác sau.
-         Địa điểm: Tại Đền Lưu Xá, xã Tân Canh, Hưng Hà, Thái Bình.
 
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013
Người dự kiến
(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Minh Tường
Viện Sử học
ĐTDĐ: 0906.004.968

BBT LUUTOC.VN