Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 30/10/2012
E-mail     Bản in

Sách : Cuộc tranh chấp Việt - Trung
Giới thiệu sách : Cuộc tranh chấp Việt - Trung của tác giả Lưu Văn Lợi
  • CUỘC TRANH CHẤP VIỆT – TRUNG VỀ HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA


Lưu Văn Lợi
File Size File Size 14,62 MB
Tủ sách biển Đông Tủ sách biển Đông 123
 
CUỘC TRANH CHẤP VIỆT – TRUNG VỀ HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA của ông Lưu Văn Lợi do nhà xuất bản Công An Nhân Dân Hà Nội ấn hành năm 1995.

 

Images

  •  

Theo http://hoangsa.org