Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Xã hội.
Đăng ngày 30/10/2012
E-mail     Bản in

Mô hình nào cho phòng, chống tham nhũng?
LTS: Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (PCTN). Ngày 26-2-1998 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X đã ban hành Pháp lệnh Chống tham nhũng. Ngày 29-11-2005, Quốc hội khoá XI tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật PCTN và năm 2007 Luật tiếp tục được sửa đổi, bổ sung. Cùng với việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thời gian gần đây, Chính phủ cũng đã tập trung đấu tranh PCTN. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đầy cam go, phức tạp, kết quả PCTN ở nước ta chưa được như mong muốn.
 
 
 
GS Lưu Văn Đạt - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về 
Dân chủ - Pháp luật, UBTƯMTTQ Việt Nam:
 "về mặt cá nhân, tôi tán thành việc nên để 
Quốc hội quản lý vấn đề Phòng Chống tham nhũng"
 
Mô hình nào cho việc PCTN có hiệu quả? Tại cuộc tiếp xúc với cử tri TP Hồ Chí Minh mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng chia sẻ cùng cử tri về các khó khăn, mối quan ngại, về mô hình PCTN. Như Chủ tịch nước đã cho biết: "Hiện nay về tổ chức bộ máy chống tham nhũng có 3 luồng ý kiến khác nhau. Thứ nhất là giữ nguyên bộ máy chống tham nhũng như hiện nay nhưng tăng thêm quyền lực và quyền hạn; thứ hai là bộ máy chống tham nhũng phải trực thuộc Quốc hội hoặc giao cho Đảng trực tiếp chỉ đạo; thứ ba là thành lập một Uỷ ban độc lập PCTN”. Nhiều bạn đọc trong và ngoài nước rất quan tâm về vấn đề này.
 
Theo yêu cầu của bạn đọc, báo Đại Đoàn Kết sẽ nêu một số bài viết, ý kiến vấn đề nêu trên với chuyên mục : "Mô hình nào cho phòng chống tham nhũng?”. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến, bài viết của các học giả, bạn đọc và cử tri trong cả nước. Bài viết, ý kiến xin gửi về : Ban Dân chủ - Pháp luật và Bạn đọc Báo Đại Đoàn Kết- 66- Bà Triệu- Hà Nội. Điện thoại: 04.39433164; hoặc theo địa chỉ email của Toà soạn báo.
 
ĐĐK
Theo Đại đoàn kết