Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Văn sớ khấn tế - Hoành phi - Câu đối .
Đăng ngày 3/11/2012
E-mail     Bản in

Hoành phi Hán Nôm
Giới thiệu ý nghĩa hoành phi câu đối Hán Nôm
Chữ Hán Nôm Âm Hán Việt Dịch nghĩa
Vạn cổ anh linh Muôn thủa linh thiêng
Truy niệm tiền ân Tưởng nhớ ơn xưa
Lưu phúc lưu ân Giữ mãi ơn phúc
Hải Đức Sơn Công Công Đức như biển như núi
Đức Lưu quang Đức độ toả sáng
Phúc lai thành Phúc sẽ tạo nên
Phúc mãn đường Phúc đầy nhà
Ẩm hà tư nguyên Uống nước nhớ nguồn
Khắc xương quyết hậu May mắn cho đời sau
Bách nhẫn thái hoà Trăm điều nhịn, giữ hoà khí
 

Một số Câu đối Hán Nôm

 
Chữ Hán Nôm Dịch nghĩa

Nhật nguyệt quang chiếu thập phương
Tổ tông lưu thùy vạn thế.
Vầng nhật nguyệt chiếu mười phương rạng rỡ
Đức tổ tiên lưu muôn thuở sáng ngời.

Mộc xuất thiên chi do hữu bản
Thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên.
Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn vạn đại vinh.
Tổ tiên tích đức nghìn năm thịnh
Con cháu ơn nhờ vạn đại vinh.

Bản căn sắc thái ư hoa diệp
Tổ khảo tinh thần tại tử tôn.
Sắc thái cội cành thế hiện ở hoa lá
Tinh thần tiên tổ lưu lại trong cháu trong con.

Cúc dục ân thâm Đông hải đại
Sinh thành nghĩa trọng Thái ơn cao.
Ơn nuôi dưỡng sâu tựa biển Đông
Nghĩa sinh thành cao như non Thái.

Tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương

1/文無山水非奇氣. 人不風霜未老才
Văn vô sơn thủy phi kỳ khí.Nhân bất phong sương vị lão tài
2/修仁積德由仙祖.飲水思源分子孫
Tu nhân tích đức do tiên tổ.Âmr thủy tư nguyên phận tử tôn
3/德樹栽培天載盛.子孫继世萬年長
Đức thụ tài bồi thiên tải thịnh.Tử tôn kế thế vạn niên trường
4/祖功宗德天年盛.子孝孫賢萬代荣
Tổ công tông đức thiên niên thịnh.Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.
5/東去春來家幸福.夏過秋至族長流
Đông khứ xuân lai gia hạnh phuc .Hạ qua thu chí tộc trường lưu.
6/事能知足心常樂.人到無求品自高
Sự năng tri túc tâm thường lạc.Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao .
7/高山流水詩千首.明月清風酒弌船
Cao sơn lưu thủy thi thiên thủ. Minh nguyệt thanh phong tửu nhất thuyền
8/酒逢知己千杯少.話不投機半句多
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa
9/天添歲月人添夀.春滿乾坤福滿堂
Thiên thiêm tuế nguyệt nhân thiên thọXuân mãn càn khôn phúc mãn đường
10/義仁積聚天年盛.福德栽培萬代亨
Nghĩa nhân tich tụ thiên niên thịnh. Phúc đức tài bồi vạn đại hanh
11/萬古功成名顯達.千秋德盛性繁荣
Vạn cổ công thành danh hiển đạt.Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh
12/祖德永谁千載盛.家風咸樂四時春
Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh .Gia phong hàm lạc tứ thời xuân
13/仁慈再出仁慈子.孝順还生孝順兒
Nhân từ tái xuất nhân từ tử .Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận nhi
14/得地安居秋厚辐.逢時生業享丰財
Đắc địa an cư thu hậu phúc . Phùng thời sinh nghiệp hưởng phong tài
15/樹草逢春枝葉茂.祖宗積德子孫荣
Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu ,Tổ tông tích đức tử tôn vinh
16/木出千枝由有本.水流萬派溯從源
Mộc xuất thiên chi do hữu bản .Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên
17/有緣千里能相遇.無缘對面不相逢
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,Vô duyên đối diện bất tương phùng
18/ 志氣壯山河英雄救国唯有壹
Chí khí tráng sơn hà,anh hùng cứu quốc duy hữu nhất
19/ 明星光宇宙亞歐豪傑是無雙
Minh tinh quang vũ trụ á âu hào kiệt thị vô song
--------------------------------------------------------------------
 
1. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm
Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

2. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn
Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu.

3. Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh
Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh.

4. Lấy trung hiếu trì gia bền vững
Dùng đức nhân xử thế lâu dài.

5. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại
Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn.

6. Nhờ thọ đức ông cha đã dựng
Đạo tôn thần con cháu đừng quên.

7.Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông
Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái.

8. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến
Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

9. Tổ tiên ta dày công xây dựng
Con cháu nhà ra sức trùng tu.

10. Muôn thuở công thành danh hiển đạt
Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.
 
11. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang
Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.


12. Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời
Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu.

13. Cúc dục ân thâm Đông hải đại
Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao.

14. Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng
Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền.

15. Thờ tiên tổ như kính tại thượng
Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân.

16. An bình thần liệu nền gia thất,
Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

17. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức
Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

18. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc
Cháu con canh tác nết viên tân.

19. Hiếu kính thông tông tổ
Trinh tường tập tử tôn

20. Tông tổ thiên thu trường tự điển
Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương

21. Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm
Nhiều đời cố gắng tở công xưa.

22. Tổ tông công đức còn thơm dấu
Cháu thảo con hiền sáng mãi gương.

23. Tổ đường bách thế hương hoa tại
Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

24. Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ
Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành.

25. Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm
Tổ tông tích đức cháu con vinh.

26. Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu
Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng.

27. Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh
Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.
 
Quang Bình (St)


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)