Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. NHÂN TÀI LƯU TỘC.
Đăng ngày 28/8/2013
E-mail     Bản in

PGS.TS. LƯU TRANG
(LUUTOC.VN) - Giới thiệu đồng tộc: PGS. TS. Lưu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
PGS.TS. LƯU TRANG
Họ và tên:  Lưu Trang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/03/1963
Nơi sinh:  Duy Xuyên - Quảng Nam.
Quê quán  Duy Xuyên - Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác:  Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Học vị:  Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm:
Dạy CN:  Lịch sử Việt Nam, Lich sử thế giới hiện đại.
Lĩnh vực NC:  Lịch sử Việt Nam, lịch sử địa phương và Khoa học giáo dục
Địa chỉ liên hệ:  717 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại:  0914009921; Mobile:
Email:  ltrang@dce.udn.vn; mr.luutrang@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
   Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1987–1994). Giảng viên giảng dạy Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lưu Trang. Thành viên: ThS. Phan Văn Cảnh, CN. Nguyễn Văn Sang, CN. Phạm Minh. Mã số: Đ2011-03-04. Năm: 2011. (21/03/2012)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng câu hỏi tự luận các học phần Lịch sử thế giới. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lưu Trang. Thành viên: ThS. Dương Thị Tuyết - ThS. Lê Thị Mai. Mã số: T2010. Năm: 2010. (11/02/2011)
[3] Đề tài cấp Bộ: Kinh tế Đà Nẵng thời các Chúa Nguyễn (1558 - 1775). Chủ nhiệm: Lưu Trang. Mã số: B2006-ĐN03-07. Năm: 2009. (11/02/2011)
[4] Đề tài cấp Bộ: Cảng Đà Nẵng từ thế kỷ XVI đến năm 1858. Chủ nhiệm: Lưu Trang. Mã số: B2001 - 16-08. Năm: 2004.(11/02/2011)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945). Tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 01. Trang: 66-76. Năm 2012. (21/03/2012)
[2] Tham luận: Đầu tư trực tiếp của Taiwan vào Việt Nam: thành tựu và đặc điểm. Tác giả: Lưu Trang - Nguyễn Duy Phương. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam - ASEAN - TAIWAN, tại Đại học Huế. Trang: 318 - 326. Năm 2011.(19/05/2011)
[3] Bài báo: Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 04. Trang: 47-57. Năm 2011. (21/03/2012)
[4] Bài báo: Vị thế của Trung Trung bộ trong lịch sử trung đại Việt Nam. Tác giả: Lưu Trang - Nguyễn Duy Phương. Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận. Trang: 529-538. Năm 2011. (13/04/2011)
[5] Bài báo: Bàn thêm về không gian chính trị Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê và Hậu Lý. Tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học quốc tế: Quốc Sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập. Trang: 667-676. Năm 2011. (13/04/2011)
[6] Bài báo: Cộng đồng người Hoa trên vùng đất Nam Trung bộ từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận. Hội thảo khoa học quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế. Trang: 41. Năm 2011. (13/04/2011)
[7] Bài báo: Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử, văn hoá trực tiếp tại bảo tàng Điêu khắc Chăm. Tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Văn Sang. Khoa học-Giáo dục DHSPĐN. Số: 01. Trang: 134 - 140. Năm 2011. (21/03/2012)
[8] Bài báo: Phan Thanh - Nhà giáo dục, nhà tổ chức quản lý giáo dục mẫu mực và tài năng. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Văn hóa du lịch thành phố Đà Nẵng. Số: 6. Năm 2010. (11/02/2011)
[9] Bài báo: Thành tựu và đặc điểm 60 năm quan hệ Việt - Nga. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Năm 2010. (11/02/2011)
[10] Bài báo: Adole Hitler và chủ nghĩa phát xít Đức - thủ phạm chính gây ra Chiến tranh thế giới thứ II. Tác giả: Lưu Trang. Hội thảo Khoa học kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít do Tổng lãnh sự Nga phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức. Năm 2010. (11/02/2011)
[11] Bài báo: Một vài giải pháp nâng cao công tác vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang. Hội thảo Khoa học do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Số: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng. Năm 2010. (11/02/2011)
[12] Bài báo: Đặc điểm và vai trò quan hệ giao thương Nhật Bản - Cochinchina cuối thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XVII .Tác giả: Lưu Trang - Trương Anh Thuận. Hội thảo Khoa học quốc tế "Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong - mối quan hệ lịch sử" . Số: Đại học Quốc gia tp Hồ Chí Minh. Năm 2010. (11/02/2011)
[13] Bài báo: Đà Sơn - làng thành lập sớm ở châu Hóa vào thời Trần. Tác giả: Lưu Trang. Tuyển tập Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế 70 năm hình thành và phát triển. Số: Hội khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế. Năm 2010. (11/02/2011)
[14] Bài báo: Vài nét về du lịch Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng dưới thời các Chúa Nguyễn. Tác giả: Lưu Trang. Hội thảo Khoa học "Ngũ Hành Sơn - một vùng văn hóa, lịch sửI". Số: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng. Năm 2009. (11/02/2011)
[15] Bài báo: Liên kết giảng dạy, thỉnh giảng - giải pháp cơ bản đảm bảo đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy. Số: 3. Năm 2009. (11/02/2011)
[16] Bài báo: Từ cuộc thi Biên soạn truyện tranh lịch sử theo sách giáo khoa Lịch sử hiện hành đến xuất bản các tác phẩm truyện tranh lịch sử. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị tác giả sách tham khảo năm 2008 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Số: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2008. (11/02/2011)
[17] Bài báo: Tinh thần Thiệu - Kỳ không đổ, không giỗ không Tết của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Số: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Năm 2008. (11/02/2011)
[18] Bài báo: Phố cảng Đà Nẵng, yết hầu vùng kinh tế Thuận Quảng dưới thời các Chúa Nguyễn. Tác giả: Lưu Trang.Hội thảo Khoa học quốc tế "Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI - XVII". Số: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2007. (11/02/2011)
[19] Bài báo: Duy Xuyên - một mảnh đất thiêng. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Kỷ niệm 45 năm trường THPT Sào Nam, Duy Xuyên - Quảng Nam. Số: 4. Năm 2005. (11/02/2011)
[20] Bài báo: Vai trò của sĩ phu Quảng Nam - Đà Nẵng trong phong trào Đông Du và Duy Tân. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Năm 2005. (11/02/2011)
[21] Bài báo: Buổi đầu dạy - học tiếng Việt và ngôn ngữ các nước phương Tây ở Đà Nẵng - Quảng Nam. Tác giả: Lưu Trang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ III. Số: 11. Năm 2004. (11/02/2011)
[22] Bài báo: Hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 12. Năm 2004. (11/02/2011)
[23] Bài báo: Hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12, 2004. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 12. Năm 2004. (31/12/2010)
[24] Bài báo: Bàn thêm về các tên gọi Đà Nẵng. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Huế Xưa và Nay. Số: 58. Năm 2003.(11/02/2011)
[25] Bài báo: Hoạt động ngoại giao ở Đà Nẵng trong nửa đầu thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Huế Xưa và Nay. Số: 56. Năm 2003. (31/12/2010)
[26] Bài báo: Vài nét về địa bàn Đà Nẵng thế kỷ XVI-XVII. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 5. Năm 2003. (31/12/2010)
[27] Bài báo: Hoạt động ngoại giao ở Đà Nẵng trong nửa đầu thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Huế Xưa và Nay. Số: 56. Năm 2003. (11/02/2011)
[28] Bài báo: Vài nét về hoạt động ngoại thương ở cảng biển Đà Nẵng nửa đầu thế kỷ XIX. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 3. Năm 2003. (11/02/2011)
[29] Bài báo: Vài nét về địa bàn Đà Nẵng thế kỷ XVI - XVII. Tác giả: Lưu Trang. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 5. Năm 2003. (11/02/2011)
[30] Bài báo: Tình hình kinh tế - xã hội của Phố Khách ở Hội An, vấn đề đặt ra hiện nay. Tác giả: Lưu Trang. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Năm 2000. (19/01/2011)
   
 Sách và giáo trình
[1] Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Trương Anh Thuận, Nguyễn Duy Phương. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2011.
[2] Phố cảng Đà Nẵng từ năm 1802 đến năm 1860 Chủ biên: Lưu Trang. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2005.
   
 Hướng dẫn Sau đại học
Stt Họ và Tên, Tên đề tài Trình độ Cơ sở đào tạo Năm hướng dẫn Bảo vệ năm
[1] Phạm Phước Tịnh
Đề tài: Tổ chức bộ máy chính quyền thị xã Đà Nẵng giai đoạn 1954 - 1975
 Thạc sĩ  Đại học Khoa học Huế  2011  2011
[2] Lại Thị Huyền Trang
Đề tài: Kinh tế công thương nghiệp Đà Nẵng (1954 - 1975)
 Thạc sĩ  Đại học Huế  2010  2010
[3] Nguyễn Duy Phương
Đề tài: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)
 Thạc sĩ  Đại học Huế  2009  2009
[4] Hồng Quang Năm
Đề tài: Báo chí Đà Nẵng thời kỳ đổi mới (1986 - 2006)
 Thạc sĩ  Đại học Huế  2008  2008
   
Theo scv.udn.vn/


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)