Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU.
Đăng ngày 28/1/2015
E-mail     Bản in

TỪ ĐƯỜNG HỌ LƯU - THÔN VŨ CÔNG, XÃ THÁI AN, THÁI THỤY, THÁI BÌNH
(LUUTOCJ.VN) - Giới thiệu Nhà thờ Họ Lưu - thôn Vũ Công, xã Thái An, huyện Thái Thụy, Thái Bình và Ngày Giỗ Cụ Tổ: TS. Lưu Đức An 17/ 01/ Ất Mùi.


Nhà thờ Họ Lưu - thôn Vũ Công, Thái Bình

 
Theo NHẬT LƯU