Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. HỘI ĐỒNG LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 26/8/2015
E-mail     Bản in

Tham quan các Từ đường và viếng Lăng mộ Chư vị Cao Tổ Họ Lưu - 3 Huyện, Quảng Nam.
(LUUTOC.VN) - Ngày 23/8/2015 Ban Liên lạc Lưu Tộc: Miền Trung-Tây Nguyên và Miền Nam-TP.HCM cùng một số Hâu duệ Chi họ Lưu Văn trực hệ Tộc Lưu Văn - Dưỡng Mông, Quảng Nam đang định cư huyện Thường Tín .Hà Nội, đã đến tham quan Từ đường và viếng Lăng Mộ Chư vị Cao Tổ của các dòng họ và Chi, Phái Lưu Tộc VN hiện sinh sống tại 3 huyện: Quế Sơn; Duy Xuyên và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


 
QUANG BÌNH


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)