Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Văn sớ khấn tế - Hoành phi - Câu đối .
Đăng ngày 26/12/2011
E-mail     Bản in

Văn sớ khấn cúng Tổ tiên ngày Tết
Nay theo tuế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán, đầu xuân năm mới, con cháu tưởng nhớ ân đức Tổ Tiên như trời cao biển rộng.

Ngày mồng Một Tết


  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời,mười phương Chư Phật,Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Dương lai hạ sanh Di lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy các Cụ Tổ Khảo,Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, đương thượng Tiên linh

và các hương hồn Nội tộc Ngoại tịch : ........................................................


Tín chủ (chúng) con là:..............................................................................
Ngụ tại :......................................................................................................

Nay theo tuế luật, âm dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán, đầu xuân năm mới, con cháu tưởng nhớ ân đức Tổ Tiên như trời cao biển rộng. Hôm nay ngày mồng Một tháng Giêng năm :. ................................, tín chủ con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, hương hoa nước quả, thắp nén hương thơm, thành hình dâng lên trước án. 

Tín chủ con có lời kính mời các Cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội, nam nữ Tử Tôn Nội, Ngoại, cúi xin các vị thương xót con cháu, phù hộ độ trì con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết được hưởng điềm lành.

Tín chủ con lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong đất này cùng về hâm hưởng, xin ban cho sức khoẻ đồi dào, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành,nhất tâm kính lễ,cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
Theo Cẩm nang gia đình