Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Văn sớ khấn tế - Hoành phi - Câu đối .
Đăng ngày 26/12/2011
E-mail     Bản in

Văn khấn khi cúng giỗ
Trong phong tục thờ cúng Tổ Tiên thì Lễ cúng vong linh người đã khuất vào các kỳ giỗ: ông, bà, bố,mẹ, chồng (vợ) là quan trọng nhất. Cúng giỗ gia tiên thể hiện đạo hiếu,thể hiện tấm lòng thủy chung thương tiếc của người đang sống với người đã khuất.Nên vào ngày giỗ của Tổ Tiên, nhà giàu thì có tổ chức cúng lễ linh đình mời họ mạc gần xa,anh em bằng hữu về dự,còn nhà nghèo túng thì bát cơn,quả trứng, đĩa muối, lưng canh với ba nén nhang, cây đèn dầu cúng người đã khuất.

Theo tục xưa:

            Nếu cha đã chết thì khấn là: Hiển khảo

            Nếu mẹ đã chết thì khấn là: Hiển tỷ

            Nếu ông đã chết thì khấn là: Tổ khảo

            Nếu bà đã chết thì khấn là: Tổ tỷ

            Nếu cụ ông đã chết thì khấn là: Tằng Tổ Khảo

            Nếu cụ bà đã chết thì khấn là: Tằng Tổ Tỷ

            Nếu anh em đã chết thì khấn là: Thệ huynh, Thệ đệ

            Nếu chị em đã chết thì khấn là: Thể tỵ, Thể muội

            Nếu cô dì chú bác đã chết thì hải khấn là: Bá thúc Cô Di, Tỷ Muội

            Hoặc khấn chung là Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ nội ngoại Gia Tiên.

Vài điều cần lưu ý khi cúng giỗ Tổ Tiên

            Đối với ngày giỗ của ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng (còn gọi là giỗ trọng) thì ngày hôm trước ngày giỗ cần phải có cúng cáo giỗ. Ngày hôm cúng cáo giỗ còn gọi là ngày tiên thường.

            Cúng cáo giỗ là để báo cho người đã khuất biết ngày hôm sau về hưởng giỗ, đồng thời là để báo với Thần linh, Thổ Địa nơi để mộ người đã khuất cũng như Công Thần Thổ Địa tại gia cho phép hương hồn người đã khuất được về hưởng giỗ. Cúng cáo giỗ bao gồm cúng tại gia và cúng ngoài mộ. Trong cúng cáo giỗ phải cúng Công Thần Thổ Địa trước, cúng Gia tiên sau. Ngoài việc khấn mời vong linh người được giỗ ngày hôm sau, còn phải khấn mời vong linh hương hồn Gia tiên nội ngoại cùng về dự giỗ. Nhân dịp cúng giỗ ngoài mộ cần đắp sửa lại mộ phần.

            Trong cúng giỗ đúng vào ngày mất của người được hưởng giỗ cần phải cúng mời người được hưởng giỗ trước, sau đó mới đến vong linh hai họ nội, ngoại từ bậc cao nhất trở xuống và cuối cùng là cáo thỉnh gia thần cùng dự tiệc giỗ.

 
 

 

 
Theo Cẩm Nang Gia Đình


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)