Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 25/8/2012
E-mail     Bản in

Nhà soạn kịch LƯU TẤN TÀI (1922 – 1982)
Sinh năm 1922 quê ở huyện Hồng Dân,tỉnh Bạc Liêu.Ông là kịch tác gia nổi tiếng, nhiệt thành yêu nước,ông có mặt trong cuộc trường chinh giành độc lập của dân tộc,tích cực đóng góp nhiều cho văn hóa dân tộc. Ông tạ thế ngày 02/11/1982 (Nhâm Tuất) tại TP Hồ Chí Minh.Hưởng thọ : 60 tuổi.
Còn để lại các vở cải lương :
 
1, Dệt gấm
2. Thạch Sanh
3. Nàng tiên Mẫu đơn
4. Lửa Diên Hồng
5. Hòn đất
6. Thái hậu Dương Vân Nga
 

QUANG BÌNH Theo TRI THỨC VIỆT