Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 25/7/2015
E-mail     Bản in

Giao lưu các Chi Phái Họ Lưu Nghệ An - Hà Tĩnh Lần thứ I - 2015
(LUUTOC.VN) - Ngày 25/7/2015 các Chi Phái Họ Lưu Việt Nam tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tổ chức buổi họp mặt giao lưu và Ra mắt Ban Liên lạc Lưu Tộc Nghệ Tĩnh.