Ξ|Ξ   HIẾU - HỶ ::. MỪNG THỌ.
Đăng ngày 25/1/2012
E-mail     Bản in

Sáng ngời tuổi cao

Sáng ngời tuổi cao

Hát vỉa
Người dân nước Việt – Lạc Hồng
Tuổi cao nhưng chí vẫn không chịu già
Bao gương ích nước lợi nhà
Kế thừa truyền thống ông cha sáng ngời.

Hát đọc
Thêm một tuổi cao
Mỗi năm thêm một tuổi cao i i
Vẫn tươi sức sống (ngọt ngào)2 i i tình xuân i i i i (LK)
Gương sáng tinh thần
Nêu cao, gương sáng tinh thần i i
Thanh Cao mà vẫn (săn gân)2 i i chí bền i i i i i (LK)
Vững bước đi lên
Kiên trì vững bước đi lên i i
Tôn cao thế đứng (giữ bền)2 i i ngày mai i a

Hát nhịp 1
A a ới a con cháu đức tài
Khuyên răn con cháu đức tài i i
Góp vào sự nghiệp (tương lai) i i với đời i i i i i (LK)
A a ới a lòng tựa biển khơi
Mênh mông lòng tựa biển khơi i i
Tâm hồn cao rộng (đất trời)2 i i bao la i i i i i (LK)

Hát cờn
Tôn thêm phẩm giá người già
Phát huy truyền thống ông cha lưu truyền
(Rạng danh)2 truyền thống tổ tiên i i i (LK2)
Rạng danh truyền thống tổ tiên
Tuổi cao thắp sáng niềm tin đến cùng
(Thanh cao)2 chí tuệ ung dung i i i (LK4)
Thanh cao chí tuệ ung dung
Lớp người cao tuổi vẫn bừng lộc xuân
(Luyện rèn)2 bồi đắp tinh thần a/ á a a à à a

Hát xá
Luyện rèn a/ á a à à á a a
Bồi đắp tinh thần
Trung tâm đoàn kết iii (toàn dân một lòng)2
Dựng xây văn hoá cộng đồng a/á â à à ới a a
Dựng xây a/ á a a à à a
Văn hoá cộng đồng
Tình người cao tuổi iii (thắm nồng hương quê)2
Chung tay, chung sức vai kề a á a à à a !


Theo Phạm Khánh


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)