Ξ|Ξ   VƯỜN THƠ NHẠC ::. Góc Nhạc - Thơ.
Đăng ngày 23/11/2021
E-mail     Bản in

TÌM VỀ CỘI NGUỒN
TÌM VỀ CỘI NGUỒN

Hỡi con cháu khắp vùng khắp xứ
Về nhà thờ Lưu Đức Đại Tôn
Nơi làng Rào xã Hưng Đạo yêu thương
Dâng nén hương thơm để kính trình Tổ tiên.

Ngót 600 năm trường tồn phát triển
Từ cội nguồn Thuỷ tổ Lưu Đức An
Bản quán Vũ Công thôn, Thái An xã
Thái Thuỵ huyện, Thái Bình tỉnh.

Một con người cương trực
Học giỏi thông minh
Năm 1538 đậu đồng tiến sỹ
Được thăng quan, triều nhà Mạc tin dùng
Được sử sách, đất nước lưu danh
Tiếng thơm lưu truyền rạng danh dòng họ.

Một vạn thuỷ nguyên, vạn đại thất thế
Tổ tông công đức cứu phái trường tồn
Cây có gốc nước có nguồn muôn đời không đổi
Công đức Tổ Tông chính phái mãi ghi nhớ