Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. NGỌC PHẢ; TỘC PHẢ; PHẢ ĐỒ .
Đăng ngày 22/6/2013
E-mail     Bản in

Cấu trúc Gia phả
Gia phả được coi là hoàn chỉnh trước hết phải là một gia phả được ghi chép rõ ràng, chữ nghĩa chân phương, có nội dung cơ bản như sau:
QUANG BÌNH Theo nomna.org


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)