Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 22/11/2012
E-mail     Bản in

Tiến sĩ LƯU THÁI BÌNH
Giới thiệu Tiến sĩ LƯU THÁI BÌNH
Họ và tên Lưu Thái Bình
Ngày sinh 08/01/1977
Đơn vị/Tổ chức Đại học Khoa học
Điện thoại 0912.167.688
Email thaibinhdhtn@yahoo.com.vn
Trình độ Tiến sĩ
Chức vụ Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Văn học
  • Kinh tế học
  • Tài nguyên-Môi trường

Công trình khoa học

Hoạt động KHCN

Quá trình đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học năm 1999, ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2005, ngành Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên.

- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản lý năm 2012 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
 

BÀI BÁO KHOA HỌC CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
 

1. Lưu Thái Bình, TS. Đỗ Thị Bắc (2006), Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3+4 tháng 2 năm 2006, trang 15-19.

2. Lưu Thái Bình (2006), Thực trạng tiêu thụ rau an toàn ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6 kỳ 2 tháng 3 năm 2006, trang 51-54.

3. Лу Тай Бинь (2009), Характеристика международного рынка овощей, Труды молодых ученых, Изд-во Воронежского государственного университета, Воронеж. 2009, В. 1-2, стр. 59-63.

4. Lưu Thái Bình (2010), Tổ chức tiêu thụ sản phẩm rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17 tháng 12 năm 2010, trang 29-33.

5. Lưu Thái Bình (2011), Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất rau ở tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Kinh tế Sinh thái số 38 tháng 03 năm 2011, trang 79-84.

6. Lưu Thái Bình, PGS.TS. Phạm Văn Khôi (2012), Quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn ở tỉnh Thái Nguyên - Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Kinh tế và phát triển số 175(II) tháng 01 năm 2012, trang 21-28.

7. Lưu Thái Bình (2012), Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng rau và cách thức thâm nhập có hiệu quả vào thị trường thế giới, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3 kỳ 1 tháng 02 năm 2012.

8. Luu Thai Binh (2012), Enhancement of participating capacity of Viet Nam vegetable industry in the global value chain, Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Февраль 2012. № 2(37). p. 90-96.

9. Lưu Thái Bình (2012), Những yếu tố ảnh hưởng tới năng lực tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị rau toàn cầu, Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh số 01/2012.

10. Lưu Thái Bình (2012), Tổ chức và quản lý nhà nước đối với ngành hàng rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5 kỳ 1 tháng 03 năm 2012.
 

BÀI BÁO KHOA HỌC CÔNG BỐ TRÊN CÁC KỶ YẾU HỘI NGHỊ
 

1. Lưu Thái Bình (2007), Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững và hiện đại hóa nông thôn ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập WTO, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia về Môi trường và Phát triển bền vững vùng Đông Bắc, Thái Nguyên tháng 10/2007, trang 448-459.
 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Kinh tế "Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên", Bảo vệ năm 2005.

Đề tài Luận án Tiến sỹ Kinh tế "Tổ chức và quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập", Bảo vệ năm 2012.

Đề tài cấp Đại học năm 2012-2013, "Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên", Chủ nhiệm, đang triển khai. 

Công trình khoa học đã công bố

Theo http://qlkh.tnu.edu.vn