Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. NHÂN TÀI LƯU TỘC.
Đăng ngày 22/11/2012
E-mail     Bản in

PGS.TS LƯU TIẾN HIỆP
Giới thiệu PGS.TS LƯU TIẾN HIỆP

PGS.TS LƯU TIẾN HIỆP
lthiep@upc.edu.au

Bắt đầu học ở Viện Đại học Saigon để trở thành bác sĩ. Tuy nhiên ông bỏ dở việc học này khi được học bổng để học Chemical Engineering tại University of New South Wales. Sau đó ông đậu bằng Kỹ sư, rồi Tiến sĩ và được bổ nhiệm làm nghiên cứu viên Hậu Tiến sĩ ở cùng Viện Đại học này. Ông trở về Việt Nam năm 1974 và trở thành Phó Giám đốc phụ trách học vụ và Trưởng Ban Cao học ngành Environmental Engineering (chương trình Cao học đầu tiên về Engineering) của Trường Đại học Kỹ thuật (tiền thân của Trường Đại học bách khoa ngày nay). Quản lý giáo dục đại học là nghề nghiệp mà ông lựa chọn bên cạnh Chemical Engineeing. Năm 1983 ông được học bổng 12 tháng để nghiên cứu về Công nghệ sinh học tại Universit de Dijon (Pháp).
Theo http://gddhhoinhapquocte.vnuhcm.edu.vn