Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Xã hội.
Đăng ngày 22/11/2012
E-mail     Bản in

Cần đổi mới tư duy về phối hợp trong điều hành kinh tế vĩ mô
Đó là nhận định của Tiến sĩ Lưu Đức Hải, thuộc Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong buổi hội thảo "Đổi mới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp" diễn ra sáng ngày 6/8/2012 tại Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120806-131216-1-2-7-1336799184-77-von-f72f0.jpeg

 

Theo tiến sĩ Lưu Đức Hải, hiện nay nước ta đã có hệ thống văn bản pháp lý quy định khá chặt chẽ về công tác phối hợp giữa các Bộ ngành, địa phương. Bên cạnh đó, Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương cũng đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, điều hành.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hải, hiện nay các phối hợp này mới chỉ thường hướng tới giải quyết từng mục tiêu vĩ mô riêng, phối hợp giữa các mục tiêu chính sách dài hạn và ngắn hạn chưa có sự thống nhất, xuyên suốt.

Bên cạnh đó, sự phối hợp trong nhiều trường hợp chưa thật nhịp nhàng về liều lượng, chưa thật kịp thời và đồng bộ về không gian và thời gian. Phối hợp còn chưa nhắm tới lợi ích chung và nhiều trường hợp còn đặt lợi ích của ngành, địa phương lên trên lợi ích chung. Sự phối hợp giữa các Bộ, UBND các địa phương cũng như giữa các UBND các địa phương với nhau còn yếu.

Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế như trên, theo ông Hải, là do nhận thức về phối hợp chưa thống nhất, sự phân công chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý, cơ quan hoạch định chính sách còn có điểm chưa phù hợp. Bên cạnh đó, hiện tại, nước ta chưa có một tổ chức chuyên trách theo dõi, đánh giá việc phối hợp, thiếu một hệ thống công cụ đánh giá tổng hợp chính sách cũng như các chế tài đủ mạnh.

Để khắc phục tình trạng trên, ông Hải cho rằng, trước hết, chúng ta cần phải đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các văn bản pháp lý quy định sự phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương, xây dựng bộ công cụ và phương pháp đánh giá tác động tổng thể của chính sách, thành lập Ủy ban chuyên trách về phối hợp, là cơ quan cao nhất có đầy đủ năng lực, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện vai trò điều phối các nội dung phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

 
Theo NDHmoney