Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 22/11/2012
E-mail     Bản in

Tiến sĩ LƯU ĐỨC BÌNH
Giới thiệu Tiến sĩ LƯU ĐỨC BÌNH
 
 
Họ và tên:  Lưu Đức Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/09/1980
Nơi sinh:  Thành phố Đà Nẵng
Quê quán  Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác:  Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị:  Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN:  Cơ khí chế tạo máy
Lĩnh vực NC:  Ứng dụng tin học mô phỏng quá trình cắt gọt kim loại; Đo lường các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm; Công nghệ chế tạo máy; Gia công tia lửa điện
Ngoại ngữ:  Anh văn
Địa chỉ liên hệ:  Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại:  05113842741; Mobile: 0914015014
Email:  ldbdhbk@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  Giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2003 đến nay).
 
 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Tối ưu hoá độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện.Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Mã số: Đ2011-02-01. Năm: 2011. (26/04/2011)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo môđun điều khiển máy cắt dây tia lửa điện. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Dương Quốc Bảo
Trần Ngọc Hải. Mã số: SDH08-NCS-01. Năm: 2008.
 (26/04/2011)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thành lập thư viện các file mô phỏng quá trình gia công các loại bánh răng côn. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Mã số: T2007-02-17. Năm: 2007. (26/04/2011)
   
 Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Bài báo: Xác định độ cong của điện cực dây khi gia công cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 86. Trang: 1-6. Năm 2012. (09/12/2011)
[2] Bài báo: Tối ưu hoá quá trình cắt dây tia lửa điện với mục tiêu đạt năng suất gia công cao nhất. Tác giả: Hoàng Vĩnh Sinh, Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 84. Trang: 85-90. Năm 2011. (12/04/2012)
[3] Bài báo: Xác định ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 43. Trang: 1-6. Năm 2011. (26/04/2011)
[4] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày phôi và độ dài xung đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết bằng cắt dây tia lửa điện. Tác giả: HOÀNG VĨNH SINH(1), TRẦN XUÂN TÙY - LƯU ĐỨC BINH(2)
(1)Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(2)Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 89-96. Năm 2011.
 (26/04/2011)
[5] Bài báo: Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình, Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Năm 2010. (26/04/2011)
[6] Bài báo: Mô phỏng quá trình gia công bánh răng côn cong hệ Gleason trên máy tính . Tác giả: Phạm Đăng Phước, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Năm 2007. (26/04/2011)
   
 Các học phần và môn giảng dạy
Stt Tên môn Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
[1] Kỹ thuật đo
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007  Sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy  ỉTường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2] Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2005  Sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Theo http://scv.udn.vn