Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 21/9/2012
E-mail     Bản in

Sách học Anh ngữ của tác giả LƯU HOẰNG TRÍ
(LUUTOC.VN) - Giới thiệu sách học Anh ngữ của tác giả LƯU HOẰNG TRÍ để con cháu sinh viên học sinh họ Lưu chúng ta cùng biết và mua sách tham khảo học tập.
Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Chi Tiết Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh

Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 60.000 VNĐ
Giải Chi Tiết Đề Thi Trắc Nghiệm Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Môn Tiếng Anh
Giải Chi Tiết Đề Thi Trắc Nghiệm Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Môn Tiếng Anh
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 50.000 VNĐ

Tổng Ôn Tập Các Chuyên Đề Tiếng Anh (Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT, Đại Học)
Tổng Ôn Tập Các Chuyên Đề Tiếng Anh (Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT, Đại Học)
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 60.000 VNĐ

Bộ Đề Luyện Thi Thử Đại Học Môn Tiếng Anh
Bộ Đề Luyện Thi Thử Đại Học Môn Tiếng Anh
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 52.000 VNĐ

Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Khách Quan Tiếng Anh (Luyện Thi Đại Học Khối D)
Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm Khách Quan Tiếng Anh (Luyện Thi Đại Học Khối D)
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 50.000 VNĐ

Bài Tập Tiếng Anh 9 - Có Đáp Án
Bài Tập Tiếng Anh 9 - Có Đáp Án
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 38.000 VNĐ

Bài Tập Tiếng Anh 6 - Có Đáp Án
Bài Tập Tiếng Anh 6 - Có Đáp Án
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí - Tôn Nữ Phương Chi - Võ Thị Thúy An
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 23.000 VNĐ

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 10
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 22.000 VNĐ

Bài Tập Tiếng Anh 7 (Có Đáp Án)
Bài Tập Tiếng Anh 7 (Có Đáp Án)
 (0)
Tác giả: Võ Thị Thúy Anh -Lưu Hoằng Trí - Tôn Nữ Phương Chi
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 28.000 VNĐ

Ôn Tập Và Kiểm Tra Bằng Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 - Tái Bản Lần I
Ôn Tập Và Kiểm Tra Bằng Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 - Tái Bản Lần I
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 30.000 VNĐ

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 10
Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 10
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 34.000 VNĐ

Bài Tập Tiếng Anh 8 - Có Đáp Án
Bài Tập Tiếng Anh 8 - Có Đáp Án
 (1)
Tác giả: Võ Thị Thúy Anh -Lưu Hoằng Trí - Tôn Nữ Phương Chi
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 26.000 VNĐ

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 12
Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 12
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Văn hoá Thông tin
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 34.000 VNĐ

2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 - Có Đáp Án
2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 - Có Đáp Án
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 33.000 VNĐ

Bài Tập Tiếng Anh 8 - Có Đáp Án
Bài Tập Tiếng Anh 8 - Có Đáp Án
 (0)
Tác giả: Võ Thị Thúy Anh -Lưu Hoằng Trí - Tôn Nữ Phương Chi
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 26.000 VNĐ

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 10
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 10
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 22.000 VNĐ

2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 - Có Đáp Án
2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 - Có Đáp Án
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 30.000 VNĐ

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 11
Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 11
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Văn hoá Thông tin
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 34.000 VNĐ

Luyện Thi Cấp Tốc Môn Tiếng Anh
Luyện Thi Cấp Tốc Môn Tiếng Anh
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 52.000 VNĐ

Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Khách Quan Tiếng Anh 12
Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Khách Quan Tiếng Anh 12
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội
Giá bán: 47.000 VNĐ

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 12
Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 12
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 25.000 VNĐ

Bài Tập Tiếng Anh 7 (Không đáp án)
Bài Tập Tiếng Anh 7 (Không đáp án)
 (0)
Tác giả: Lưu Hoằng Trí
NXB: Đại học Sư phạm
NSX: Hồng Ân
Giá bán: 25.000 VNĐ

 
Theo davibooks.vn


Ý kiến - Nhận định
Rất hay
Liên hệ: 45/5 - -867310*** - ngocthuan@gmail.com.vn
Rất hay mong được cập nhật nhanh hơn như vậy nữa.
ngoc thuan
Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)