Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 21/11/2012
E-mail     Bản in

PGS.TS LƯU TRƯỜNG VĂN
Họ và tên: LƯU TRƯỜNG VĂN Nơi đang công tác: Trường/viện: Trường Đại học Mở TP.HCM Phòng/ Khoa: Khoa Xây dựng và Điện Chức vụ: Trưởng khoa Học vị: Tiến sỹ năm đạt: 2009 Học hàm: Phó giáo sư năm phong: 2012 Email: van.lt@ou.edu.vn
Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực:                      Quản lý xây dựng
-          Chuyên ngành: Kỹ thuật và quản lý xây dựng (Construction Engineering & Management)
-          Chuyên môn:                Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án, Quản lý an toàn xây dựng, Quản lý bất động sản

            Hướng nghiên cứu:

1.   Đo lường sự thực hiện (performance measurement) trong quản lý xây dựng
2.   Mô hình hóa trong quản lý xây dựng và dự án
3.   Mô phỏng trong quản lý xây dựng và dự án
4.   Phân tích và thẩm định tài chánh dự án đầu tư xây dựng

CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

TT Tên sách Sản phẩm của đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)
Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/
đồng tác giả
Bút danh
1 Bài tập Kinh tế xây dựng   NXB Đại học quốc gia TP.HCM 2005 Lưu Trường Văn  
2 Ứng dụng MS Project 2003 trong quản lý dự án xây dựng   NXB Lao động – Xã hội 2006 Lưu Trường Văn – Lê Hoài Long  
3 Kỹ thuật và quản lý an toàn trong XD   NXB Đại học quốc gia TP.HCM 2007 Lưu Trường Văn – Lê Hoài Long  
Các bài báo:
Đăng trên tạp chí Quốc tế
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất bản
Sản phẩm của đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)
Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Luu Truong Van, Chotchai Charoenngam, Nguyen Duy Long, Chun Ming Tang. “Construction lost-time injures in Vietnam: an exploratory study”. Journal of Building and Construction Management, Hong Kong, Volume 9, Number 1, pp. 85-90, 2004.   ISSN 1024-9540  
2 Van Truong Luu, Soo-Yong Kim and Tuan-Anh Huynh, “Improving project management performance of large contractors using benchmarking approach,” International Journal of Project Management, Vol. 26, Issue 7, pp. 758-769, 2008   ISSN 0263-7863  
3 Truong-Van Luu, Soo-Yong Kim, Huu-Loi Cao and Young-Min Park, “Performance measurement of construction firms in developing countries,” Construction Management and Economics, Volume 26, Issue 4, pp. 373-386, 2008   ISSN 0144-6193  
4 Van Truong Luu, Soo-Yong Kim, Tuan Van Nguyen and Stephen O. Ogunlana, “Quantifying Schedule Risk in Construction Projects Using Bayesian Belief Networks,”International Journal of Project Management, Vol. 27, Issue 1, pp. 39-50, 2009   ISSN 0263-7863  
5 Young-Mok Kim, Soo-Yong Kim and Truong-Van Luu, “Causes of construction delays of apartment projects: Comparative analysis between Vietnam and Korea”, Korean Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 9, Issue 5, pp. 214-226, 2008.   ISSN 1229-7534  
6 Van Truong Luu, Soo-Yong Kim and Trinh-Quan Truong, S.O. Ogunlana “Quality improvement of apartment projects using fuzzy-QFD approach: a case study in Vietnam””, KSCE Journal of Civil Engineering, Volume 13, Number 5 / September, pp. 305-315, 2009.   ISSN 1226-7988  
Đăng trên tạp chí trong nước
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,
trang đăng bài viết, năm xuất bản
Sản phẩm của đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)
Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Duy Long, Lưu Trường Văn, Lê Kiều. Ứng dụng mô phỏng để quản lý dự án XD. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 1, trang 40 – 44, 2004.   ISSN 0866-8762  
2 Lưu Trường Văn, Đỗ Thị Xuân Lan, Lê Kiều. Các vấn đề về an toàn lao động tại TP.HCM. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 5, trang 67 – 70, 2004   ISSN 0866-8762  
3 Lê Kiều, Lại Hải Đăng, Lưu Trường VănThuật toán di truyền và các ứng dụng của nó trong xây dựng. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 11, trang 33 – 36, 2005   ISSN 0866-8762  
4 Nguyễn Quốc Tuấn, Lưu Trường Văn, Lê Kiều. Ứng dụng mô phỏng Monte-Carlo để phân tích rủi ro tài chánh nhà thầu trong giai đoạn xây dựng.  Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 4, trang 49 – 53, 2006   ISSN 0866-8762  
5 Lê Kiều, Trương Trịnh Quân, Lưu Trường VănTriển khai chức năng chất lượng (QFD) và các ứng dụng của nó trong xây dựng. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 9, trang 27-29, 2006   ISSN 0866-8762  
6 Phan Văn Khoa, Lưu Trường Văn, Lê Kiều. Mạng nơ ron nhân tạo (ANN) và giới thiệu một số ứng dụng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tạp chí Kinh tế xây dựng (Viện kinh tế xây dựng), số 2, trang 12-17 , 2006.      
7 Nguyễn Văn Tuấn, Lưu Trường VănMạng Bayesian Belief Networks (BBNs) và ứng dụng vào quản lý dự án xây dựng. Tập san khoa học Đại học mở TP.HCM, số 4(10), trang 62-67, 2006      
8 Lê Kiều, Lê Minh Khánh, Lưu Trường VănỨng dụng kỹ thuật lập thang điểm (Blanced Scorecard – BSC) để đánh giá chiến lược kinh doanh của một công ty kinh doanh bất động sản. Tạp chí Kinh tế xây dựng (Viện kinh tế xây dựng), số 1, trang 28-36, 2007      
9 Lại Hải Đăng, Lưu Trường VănMô phỏng tiến độ thi công công trình bằng phương pháp Monte-Carlo, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng (IBST, Bộ Xây Dựng), số 2, trang 46-52, 2007   ISSN 1859-1566  
10 Phan Văn Khoa, Lưu Trường Văn, Lê Hoài Long. Ước lượng chi phí xây dựng chung cư bằng mạng neuron nhân tạo, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ (Đại học Quốc gia TP.HCM), số 10, số 11-2007, trang 85-93, 2007   ISSN 1859-0128  
11 Lê Kiếu, Lưu Trường VănNhìn lại các khu kinh tế ở Việt Nam sau 5 năm triển khai. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 11-2009, trang 43-46, 2009.   ISSN 0866-8762  
12 Thái Doãn Hòa, Lưu Trường VănMột số giải pháp thúc đẩy đầu tư nhà ở xã hội tại tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 12-2009, trang 45-47, 2009   ISSN 0866-8762  
13 Trần Minh Trí, Lưu Trường Văn, Lê Kiều. Nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp: Áp dụng mô phỏng Monte-Carlo để phân tích rủi ro tài chánh, Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 01-2010, trang 106-111, 2010   ISSN 0866-8762  
14 Lưu Trường Văn, Phan Văn Khoa. Sử dụng Matlab để huấn luyện mạng ANN strong bài toán ước lượng chi phí xây dựng chung cư. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM, số 2(17) – 2010.   ISSN 1859 - 3453  
15 Đào Hùng Anh, Lưu Trường Văn, Lê Kiều. Ước lượng chi phí phần cơ – điện (M&E) của các chung cư bằng mạng trí tuệ nhân tạo. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng), số tháng 05-2010, trang 41-43, 2010   ISSN 0866-8762  
16 Lưu Trường Văn, Phạm Chí Công. Mô hình đánh giá mối quan hệ giữa thời gian và chi phí của các dự án xậy dựng tại Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM. Số 3(18) – 2010, trang 70-79   ISSN 1859 - 3453  
17 Lưu Trường Văn, Nguyễn Tuấn Kiệt. Khảo sát lập Key Attitude Indicators (KAIs) đo lường thái độ thi công của nhà thầu xây dựng. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 11-2010, trang 80-82, 2010   ISSN 0866-8762  
18 Lưu Trường Văn, Phạm Chí Công. Dự báo thời gian thi công dự án xây dựng bằng hồi quy tuyến tính đa bội. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 11-2010, trang 68-71, 2010   ISSN 0866-8762  
19 Lưu Trường Văn, Lưu Nhất Phong. Dự báo tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông bằng ANN. Tạp chí Giao Thông Vận Tải (Bộ Giao Thông Vận Tải). Số tháng 12-2010, trang 23-24, 2010   ISSN 0866-7012  
20 Lưu Trường Văn, Trần Lan Anh. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án xây dựng chung cư. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM. Số 1(19) – 2011, trang 98-105   ISSN 1859 – 3453  
21 Lưu Trường Văn, Nguyễn Bá Thọ. Phân tích và đánh giá rủi ro tài chính dự án bất động sản du lịch bằng mô phỏng Monte-Carlo. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 01-2011, trang 61-63, 2011   ISSN 0866-8762  
22 Lưu Trường Văn, Lưu Nhất Phong. Sử dụng hồi quy tuyến tính bội (multiple linear regression) để dự báo tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông bằng ANN. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 03-2011, trang 10-14, 2011   ISSN 0866-8762  
23 Lưu Trường Văn, Nguyễn Bá Thọ. Các nhân tố rủi ro của các dự án bất động sản du lịch tại Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM. Số 2(20) – 2011, trang 35-43   ISSN 1859 – 3453  
24 Lưu Trường Văn, Ngô Minh Triết. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn đối với công việc của công nhân và kỹ sư xây dựng. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 05-2011, trang 60-62, 2011   ISSN 0866-8762  
25 Lưu Trường Văn, Trần Đình Thanh Tùng. Phân tích rủi ro dự án đầu tư cảng biển khu vực phía Nam. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 07-2011, trang 86-89, 2011   ISSN 0866-8762  
26 Lưu Trường Văn, Dương Hồng Thẩm, Đinh Mạnh Cường. Áp dụng hồi quy đa bội để ước lượng chi phí gia cố nền bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 08-2011, trang 55-58, 2011   ISSN 0866-8762  
27 Lưu Trường Văn, Nguyễn Quang Trung. Ứng dụng System Dynamics (SD) trong dự báo lợi nhuận của dự án bất động sản tại TP.HCM. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 09-2011, trang 64-66, 2011   ISSN 0866-8762  
28 Lưu Trường Văn, Nguyễn Tiến Thức. Các nhân tố quan trọng gây ra rủi ro đối với dự án xây dựng. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 10-2011, trang 58-60, 2011   ISSN 0866-8762  
29 Lưu Trường Văn, Đinh Ngọc Toàn. Các nhân tố quan trọng gây ra rủi ro tài chính của dự án khu công  nghiệp khu vực phía Nam. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM. Số 4(22) – 2011, trang 60-70   ISSN 1859 – 3453  
30 Lưu Trường Văn, Đinh Ngọc Toàn. Phân tích rủi ro tài chính dự án khu công  nghiệp khu vực phía Nam. Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder). Số 12-2011, trang 16-21   ISSN 0866 – 8531  
31 Luu Truong Van, Truong Le Minh, Kim Soo Yong. Identifying causes of material wastage on construction sites in Vietnam. Journal of Science – Ho Chi Minh City Open. No.2(2) – 2011, trang 2-9   ISSN 1859 – 3453  
32 Duong Hong Tham, Luu Truong Van, Le Hoai Long.Influencing the occurrence of labour accidents in Vietnam residential construction projects. Journal of Science – Ho Chi Minh City Open. No.2(2) – 2011, trang 10-23   ISSN 1859 – 3453  
33 Lưu Trường Văn, Nguyễn Phi Khanh. Ứng dụng Balanced ScoreCard(BSC) để đánh giá thành quả Phòng Kinh doanh của công ty bất động sản Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM. Số 1(24) – 2012, trang 16-30   ISSN 1859 – 3453  
34 Lưu Trường Văn, Ngô Tri Tư Nghị. Nhận dạng các nhân tố chính gây ra trở ngại và khó khăn khi áp dụng EVM tại Việt Nam. Tạp chí Xây Dựng (Bộ Xây Dựng). Số tháng 01-2012, trang 63-66, 2012   ISSN 0866-8762  
Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức Sản phẩm của đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)
Số hiệu
 ISBN
Ghi chú
1 Soo-Yong Kim, Luu Truong Van, Yurl Hur (2007), “Construction Fatal Accidents in Vietnam: An Exploratory Study,” Book of abstract & final program of ICCPM/ICCEM 2007, Singapore, pp. 76      
2 Luu Truong Van, Soo-Yong Kim and Somsana T.K.P (2007), “Construction Lost-Time Injuries in Laos: An Exploratory Study,”Book of abstract & final program of ICCPM/ICCEM 2007, Singapore, pp. 64      
3 Soo-Yong Kim, Luu Truong Van , Byeong-Gi Yoo and Luong Thanh Dung (2007), “Variation of Construction Material Cost Influencing on the Feasibility of Building Projects in developing Countries: A Case Study in Vietnam,” Book of abstract & final program of ICCPM/ICCEM 2007, Singapore, pp. 49      
4 Soo-Yong Kim, Luu Truong Van , Han-Ki Ha and Nguyen Quoc Tuan (2007), “Risk Analysis for Industrial Project in Construction Phase: A Monte-Carlo Simulation Approach,” Book of abstract & final program of ICCPM/ICCEM 2007, Singapore, pp. 52      
5 Van Truong Luu, Soo-Yong Kim, and Quan Trinh Truong (2007), “Enhancing the quality of apartment projects in the design phase: QFD approach,” 1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam, pp. 358-365.   ISBN 978-0-646-48404-4  
6 Van Truong Luu, Soo-Yong Kim, and Hung Cong Le (2007), “Financial risk analysis of industrial zone projects in Vietnam,” 1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam, pp. 366-371.   ISBN 978-0-646-48404-4  
7 Le Hoai Long, Young-Dai Lee, Luu Truong Van, Nguyen Anh Tuan, “Risk analysis attitudes of construction firms in Vietnamese market, 1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam, pp. 212-219.   ISBN 978-0-646-48404-4  
8 Tham Hong Duong, Van Truong LuuProblems for Lower River Basin due to impacts of global climate change and dam construction projects in Mekong river upstream on land and water use. International conference “Regional stability through economics, social and environmental development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific   7-12/8/2011, Colombo, Sri Lanka  
Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức Sản phẩm của đề tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)
Số hiệu
 ISBN
Ghi chú
1 Lưu Trường Văn và Đỗ Thị Xuân Lan (2002). Safety problems at construction sites in Ho Chi Minh City. Hội nghi Khoa học và công nghệ lần thứ 8-Đại học Bách Khoa TP.HCM tháng 4/2002, trang 21 – 27.      
2 Đỗ Thị Xuân Lan  Lưu Trường Văn (2002). A study about relationships among management – safety and productivity at construction sites in Vietnam. Hội nghi Khoa học và công nghệ lần thứ 8-Đại học Bách Khoa TP.HCM tháng 4/2002, trang 37 – 44.      
3 Nguyễn Duy Long  Lưu Trường Văn (2003). Problems of construction projects in Ho Chi Minh City. Hội nghị các nhà khoa học trẻ Bách Khoa lần 4-Đại học Bách Khoa TP.HCM tháng 6/2003, trang. 84 – 89.      
4 Nguyễn Quốc Tuấn, Lưu Trường Văn và Hồ Ngọc Phương(2005). Risk analysis for building project in construction phase. Hội nghi Khoa học và công nghệ lần thứ 9-Đại học Bách Khoa TP.HCM tháng 10/2005, trang 145 - 150      
5 Nguyễn Văn Tuấn, Lưu Trường Văn, Soo-Yong Kim, Dinh Cong Tinh. Estimating the probability of schedule delay using Bayesian Belief Networks (BBNs), Hội nghi Khoa học và công nghệ lần thứ 10-Đại học Bách Khoa TP.HCM 10/2007, trang 107-115.      
6 Lưu Trường Văn, Lê Hoài Long, Soo-Yong Kim, Young-Dai Lee (2009). Factors affecting labor accidents in residential construction projects. Hội nghi Khoa học và công nghệ lần thứ 11-Đại học Bách Khoa TP.HCM 21-23/10/2009, trang 285-290.      

Theo http://ou.edu.vn


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)