Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 20/11/2012
E-mail     Bản in

PGS.TS LƯU THỊ HƯƠNG
Giới thiệu PGS.TS LƯU THỊ HƯƠNG

PGS.TS LƯU THỊ HƯƠNG
 

1. Được cấp các học vị:  Kỹ sư kinh tế ; Tiến sỹ kinh tế 

2. Năm được cấp bằng ĐH: 1978, Chuyên ngành: Kỹ sư kinh tế, Trường ĐH Công nghệ Ôđétxa, Liên xô cũ 

Năm 1992, tham gia khoá đào tạo về Quản lý kinh tế thị trường, Trường EAP, Nước : Cộng hoà Pháp

Năm được cấp bằng TS: 1995, Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nước : Việt Nam

3. Học hàm: Phó Giáo sư; Năm được công nhận : 2002; Ngành : Ngân hàng – Tài chính

4. Sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Pháp; Mức độ : D . Tiếng Nga ; Mức độ: D. Tiếng Anh, đọc tài liệuII.THÂM NIÊN GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

11. Quá trình tham gia đào tạo đại học và sau đại học 

11.1 Thâm niên giảng dạy:

     + Từ năm 1979 đến nay, Chuyên ngành NH – TC,  Trường ĐH Kinh tế quốc dân

    

TT

 

 

Tên môn học giảng dạy

Giảng dạy (tiết)

Chuyên ngành

ĐH

SĐH

1

 

Tài chính doanh nghiệp

200

300

Ngân hàng – Tài chính

2

 

Thẩm định tài chính DA

100

100

Ngân hàng – Tài chính

3

 

Phân tích tài chính

100

 

Ngân hàng – Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Quá trình tham gia hướng dẫn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh:

+ Số lượng tiến sĩ đã bảo vệ: 5   ; Số lượng NCS đang hướng dẫn: 1

    Số lượng thạc sĩ đã hướng dẫn: Trên 50 ; Sinh viên đã hướng dẫn: Trên 300

+ Thông tin chi tiết:

Tên  luận án của NCS

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

Vai trò hướng dẫn

(chính hay phụ)

Tên NCS, Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

Phát triển Quỹ đầu tư ở Việt Nam

Hướng dẫn chính

Nguyễn Văn Định

Đại học Quốc gia

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

Hướng dẫn chính

Đoàn Thanh Tùng

 Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Hoàn thiện và phát triển hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Bảo hiểm ở Việt Nam

Hướng dẫn chính

Đoàn Trung Kiên

Bộ Tài chính (Đã chuyển công tác)

 Quản lý Ngân sách các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng

Hướng dẫn chính 

 

Trần Quốc Vinh

 

 Kho bạc Nhà nước Việt Nam

 

Hoàn thiện giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam

Hướng dẫn chính

Lê Trung Thành

Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch & Đầu tư

 Nhiều luận văn thạc sĩ, một số luận văn bằng tiếng Pháp 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12. Các loại sách chuyên khảo, tham khảo, hướng dẫn đã công bố:

TT

Tên sách

Loại sách

Viết một mình, chủ biên hoặc tham gia viết

Nơi xuất bản

1

Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình

Chủ biên, Tham gia

NXB Giáo dục

2

Thẩm định tài chính dự án

Giáo trình

Chủ biên, Tham gia

NXB Giáo dục

 

13. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN đã nghiệm thu

TT

Tên chương trình, đề tài, dự án..

Chủ nhiệm

Tham gia

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Quản lý, sử dụng và trả nợ nước ngoài ở Việt Nam

 

X

1996-1997

4/9/1997

Xuất sắc

2

Luận cứ khoa học về việc xử lý những bất cập trong các NHTM ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 

X

1998-1999

2/7/1999

Tốt

3

Giải pháp hoàn thiện Thuế GTGT ở nước ta hiện nay

 

X

2000-2001

30/8/2001

Tốt

4

Giải pháp phát triển đồng bộ TTTC ở Việt Nam hiện nay

 

X

2001-2002

11/7/2002

Khá

 

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường ĐH khối công lập ở Việt Nam

 

X

2005-2006

22/6/2006

Tốt

5

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam

X

 

2001-2004

21/4/2004

Tốt

6

Hiệu quả hoạt động của DNNN khu vực Miền Trung

 

X

2010 - 2011

Bắt đầu triển khai

 

14. Bài báo khoa học đã công bố

Khoảng hơn 10 bài báo đã công bố trên các tạp chí: Kinh tế phát triển; Tài chính…

Theo sbf-neu.edu.vn