Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. LƯU TỘC VN VỚI ĐẤT NƯỚC.
Đăng ngày 2/10/2012
E-mail     Bản in

LƯU THÀNH CÔNG Đại biểu Quốc hội Khóa XIII
Họ và tên: Lưu Thành Công

Tên thường gọi: Lưu Thành Công

Ngày sinh: 14/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 2/7/1989

Nơi ứng cử: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Theo http://dbqh.na.gov.vn